Flagyl Sverige

Generisk Flagyl är ett antibiotikum. Det används för att behandla bakterieinfektioner i slida, hud, ben och leder, luftvägar och gastrointestinala infektioner. METRONIDAZOLE (en aktiv ingrediens) är ett antiinfektiös. Men det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner och det kommer inte att behandla en vaginal svampinfektion heller.

Dosage
 • 200mg
 • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.70 kr 890.93
60 tablets kr 17.82 kr 1069.10 kr 712.77
90 tablets kr 13.86 kr 1247.37 kr 1425.43
120 tablets kr 10.39 kr 1247.37 kr 2316.36
180 tablets kr 9.70 kr 1746.52 kr 3599.09
360 tablets kr 9.60 kr 3457.68 kr 7233.53
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 19.01 kr 1140.45 kr 783.91
90 tablets kr 14.65 kr 1318.73 kr 1567.81
120 tablets kr 12.47 kr 1496.89 kr 2351.83
180 tablets kr 12.08 kr 2174.31 kr 3598.77
360 tablets kr 11.39 kr 4099.31 kr 7446.84

Vad ar metronidazol?

 • Metronidazol ar ett antibiotikum. Det bekampar bakterier i kroppen.
 • Metronidazol anvands for att behandla infektioner sasom abdominella infektioner, hud och vavnad infektioner, ben och gemensamma infektioner, gynecologic infektioner och luftvagarna infektioner.
 • Metronidazol kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om metronidazol?

 • Ta alla de metronidazol som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.
 • Drick inte alkohol nar du tar metronidazol. Flushing, snabb hjartrytm, illamaende och krakningar kan uppsta nar alkohol intas under metronidazol terapi.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar metronidazol?

 • Innan denna medicin, tala om for din lakare om du har
  • leversjukdom,
  • en mage eller tarm sjukdom eller
  • epilepsi eller annan beslag sjukdom.
 • Du kanske inte kan ta metronidazol, eller du kan behova en lagre dos eller sarskild overvakning under din behandling om du har nagot av dessa villkor.
 • Metronidazol ar FDA graviditet kategori B. Det innebar att det inte ar sannolikt att skada fostret. Dock inte ta metronidazol utan att forst tala med din lakare om du ar gravid.
 • Metronidazol passerar over i brostmjolken och kan paverka en ammade barnet. Ta inte detta lakemedel utan att forst tala med din lakare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta metronidazol?

 • Ta metronidazol exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar dessa anvisningar, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.
 • Ta varje dos med ett helt glas (8 ounces) vatten.
 • Ta alla de metronidazol som har ordinerats at dig aven om du borjar ma battre. Dina symtom kan borja forbattra innan infektionen ar helt behandlas.
 • Store metronidazol vid rumstemperatur borta fran fukt och varme.
 • Anvand injicerbart metronidazol exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar instruktionerna, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Ta resten av dagens doser jamnt mellanrum, savida inte din lakare.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarvard.
 • Symtom pa en metronidazol overdosering inkluderar illamaende, krakningar, yrsel, forlust av koordination, domningar och stickningar och kramper.

Vad ska jag undvika nar du tar metronidazol?

 • Drick inte alkohol nar du tar metronidazol. Flushing, snabb hjartrytm, illamaende och krakningar kan uppsta nar alkohol intas under metronidazol terapi.
 • Var medveten om alkoholhalten i andra produkter, sasom hosta och forkylning lakemedel. Alkohol i dessa produkter kan ocksa orsaka en reaktion.

Vilka ar de eventuella biverkningar metronidazol?

 • Om du upplever nagon av foljande allvarliga biverkningar, sluta ta metronidazol och soka akut lakarvard:
  • en allergisk reaktion (svullnad av dina lappar, tunga eller ansikte, andnod, stangning av halsen, eller nasselfeber),
  • anfall,
  • domningar eller stickningar,
  • yrsel eller forlust av koordination, eller
  • svar diarre.
 • Andra mindre allvarliga biverkningar som kan vara mer benagna att intraffa. Fortsatt att ta metronidazol och tala med din lakare om du upplever
  • morkare i din urin,
  • illamaende, krakning eller aptitloshet,
  • en obehaglig metallisk smak i munnen;
  • forstoppning eller mild diarre,
  • huvudvark, eller
  • svullen och om tunga.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med metronidazol?

 • alkohol eller alkohol som innehaller drycker eller lakemedel
 • amprenavir
 • BARBITURAT lakemedel for att inducera somn eller behandla kramper (konvulsioner)
 • karbamazepin
 • cimetidin
 • disulfiram
 • fluorouracil
 • litium
 • metadon
 • fenytoin
 • ramelteon
 • sirolimus
 • takrolimus
 • warfarin
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.