Azopt Sverige

Azopt är en ögondroppe som används för att sänka ögontrycket hos patienter med glaukom eller högt ögontryck. Den aktiva ingrediensen i Azopt är brinzolamid, som tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Läkemedlet fungerar genom att minska mängden vätska som produceras i ögat, vilket minskar trycket i ögat och förhindrar skador på synnerven.

Dosage
  • 1% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 bottle kr 1692.12 kr 1692.12
2 bottles kr 1422.22 kr 2844.44 kr 539.80
3 bottles kr 1152.21 kr 3456.64 kr 1619.72

Vad är Azopt och vad används det för?

Azopt är en ögondroppe som används för att sänka ögontrycket hos patienter med glaukom eller högt ögontryck. Den aktiva ingrediensen i Azopt är brinzolamid, som tillhör en grupp läkemedel som kallas karbanhydrashämmare. Läkemedlet fungerar genom att minska mängden vätska som produceras i ögat, vilket minskar trycket i ögat och förhindrar skador på synnerven.

Hur ska man använda Azopt?

Azopt ska användas enligt läkarens instruktioner. Vanligtvis ska en droppe appliceras i det drabbade ögat två gånger om dagen. Använd alltid läkemedlet enligt recept och följ instruktionerna noga.

Vilka biverkningar kan Azopt orsaka?

Vanliga biverkningar av Azopt inkluderar ögonirritation, rodnad, klåda och torra ögon. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera huvudvärk, yrsel och illamående. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag använda Azopt om jag är gravid eller ammar?

Det är inte känt om Azopt kan skada ett ofött barn eller om det kan överföras till bröstmjölk. Rådgör alltid med din läkare innan du använder Azopt om du är gravid eller ammar.

Kan jag använda Azopt om jag har andra medicinska tillstånd?

Det är viktigt att informera din läkare om alla medicinska tillstånd du har, inklusive allergier, hjärtsjukdomar, njursjukdomar eller leversjukdomar. Det kan finnas vissa medicinska tillstånd som kan påverka användningen av Azopt.

Vilka läkemedel kan interagera med Azopt?

Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Vissa läkemedel kan interagera med Azopt och orsaka oönskade biverkningar eller minska effektiviteten av läkemedlet.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Azopt?

Azopt kan orsaka yrsel eller suddig syn, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik att köra eller använda maskiner tills du vet hur Azopt påverkar dig.

Hur förvarar jag Azopt?

Azopt ska förvaras vid rumstemperatur och skyddas från ljus och fuktighet. Förvara läkemedlet utom räckhåll för barn och husdjur.

Vad händer om jag missar en dos av Azopt?

Om du missar en dos av Azopt, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Kan jag sluta ta Azopt när mina symtom förbättras?

Nej, du ska inte sluta ta Azopt utan att först rådgöra med din läkare. Fortsätt att ta läkemedlet enligt recept tills din läkare instruerar dig att sluta. Att sluta ta läkemedlet för tidigt kan leda till återkommande symtom eller försämring av ditt tillstånd.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.