Brilinta Sverige

Brilinta är en medicin som används för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke och död hos personer med akut kranskärlssjukdom. Den aktiva substansen i Brilinta är ticagrelor, som fungerar genom att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Brilinta tas vanligtvis i form av tabletter och ska tas en gång om dagen efter måltid.

Dosage
  • 90mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
14 tablets kr 615.78 kr 8620.97
28 tablets kr 309.17 kr 8656.63 kr 8585.32
56 tablets kr 155.22 kr 8692.28 kr 25791.61
84 tablets kr 103.90 kr 8727.93 kr 42997.91
112 tablets kr 78.25 kr 8763.47 kr 60204.31
168 tablets kr 52.38 kr 8799.13 kr 94652.55

Vad är Brilinta och vad används det för?

Brilinta är en medicin som används för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke och död hos personer med akut kranskärlssjukdom. Den aktiva substansen i Brilinta är ticagrelor, som fungerar genom att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig och bilda blodproppar.

Hur tas Brilinta och hur länge ska det tas?

Brilinta tas vanligtvis i form av tabletter och ska tas en gång om dagen efter måltid. Läkare kommer att bestämma hur länge patienten ska ta Brilinta baserat på deras individuella hälsotillstånd och sjukdomshistorik.

Vilka biverkningar kan Brilinta orsaka?

Vanliga biverkningar av Brilinta inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående, diarré, förstoppning och blåmärken. Mindre vanliga biverkningar inkluderar andningssvårigheter, hudutslag och svullnad i ansiktet, läpparna, tungan eller halsen. Om någon av dessa biverkningar uppstår, ska patienten kontakta sin läkare omedelbart.

Kan Brilinta orsaka blödningar?

Ja, Brilinta kan öka risken för blödningar. Patienter som tar Brilinta bör undvika att ta andra blodförtunnande medel eller antiinflammatoriska läkemedel utan att först rådfråga sin läkare.

Vilka patienter ska undvika att ta Brilinta?

Brilinta är inte lämpligt för patienter som har en historia av hjärnblödning eller aktiv blödning, liksom patienter med allvarliga leversjukdomar eller en allergi mot ticagrelor.

Kan Brilinta påverka fertiliteten eller graviditeten?

Det finns begränsad information om hur Brilinta kan påverka fertiliteten eller graviditeten. Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida bör rådfråga sin läkare innan de tar Brilinta.

Kan Brilinta interagera med andra läkemedel?

Ja, Brilinta kan interagera med andra läkemedel, inklusive andra blodförtunnande medel, aspirin och ibuprofen. Patienter bör informera sin läkare om alla läkemedel de tar innan de börjar ta Brilinta.

Kan Brilinta påverka körning eller användning av tunga maskiner?

Brilinta kan orsaka yrsel eller trötthet hos vissa patienter. Patienter som upplever dessa biverkningar bör undvika att köra eller använda tunga maskiner tills de vet hur läkemedlet påverkar dem.

Hur kan jag få Brilinta och vad kostar det?

Brilinta är receptbelagt och kan endast erhållas genom att konsultera en läkare. Kostnaden för Brilinta kan variera beroende på patientens sjukförsäkring och apotekets priser.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.