Tricor Sverige

Tricor är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen fenofibrat. Det används för att sänka nivåerna av fettämnen som kolesterol och triglycerider i blodet. Tricor är vanligtvis föreskrivet för personer med höga kolesterolnivåer och andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar.

Dosage
  • 160mg
  • 200mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.14 kr 1234.30
60 tablets kr 38.22 kr 2293.00 kr 175.61
90 tablets kr 34.30 kr 3087.23 kr 615.68
120 tablets kr 32.34 kr 3881.25 kr 1055.97
180 tablets kr 29.40 kr 5292.80 kr 2113.03
360 tablets kr 26.47 kr 9527.56 kr 5284.09
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 44.09 kr 1322.82
60 tablets kr 41.16 kr 2469.59 kr 176.05
90 tablets kr 38.22 kr 3440.20 kr 528.26
120 tablets kr 35.28 kr 4234.11 kr 1057.17
180 tablets kr 31.85 kr 5733.85 kr 2203.07
360 tablets kr 29.41 kr 10586.25 kr 5287.57

Vad är Tricor och vad används det för?

Tricor är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen fenofibrat. Det används för att sänka nivåerna av fettämnen som kolesterol och triglycerider i blodet. Tricor är vanligtvis föreskrivet för personer med höga kolesterolnivåer och andra riskfaktorer för hjärtsjukdomar.

Hur ska jag ta Tricor?

Tricor ska tas en gång om dagen, vanligtvis vid samma tidpunkt varje dag. Det kan tas med eller utan mat. Följ alltid din läkares anvisningar och läs bipacksedeln noga innan du börjar ta Tricor.

Vilka biverkningar kan Tricor orsaka?

Vanliga biverkningar av Tricor inkluderar magbesvär, huvudvärk och muskelsmärta. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera illamående, kräkningar, diarré och hudutslag. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Kan jag ta Tricor om jag är gravid eller ammar?

Nej, Tricor rekommenderas inte för gravida eller ammande kvinnor. Om du planerar att bli gravid eller ammar, tala med din läkare innan du tar Tricor.

Kan jag ta Tricor om jag har andra medicinska tillstånd?

Tricor kan interagera med andra mediciner och medicinska tillstånd, så det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner och hälsotillstånd du har innan du börjar ta Tricor.

Vilka läkemedel kan interagera med Tricor?

Tricor kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, insulin och andra läkemedel som påverkar kolesterolnivåerna. Tala med din läkare om alla mediciner du tar innan du börjar ta Tricor.

Hur länge tar det för Tricor att börja verka?

Tricor kan ta upp till 2 veckor att börja verka fullt ut. Det är viktigt att ta Tricor regelbundet och enligt din läkares anvisningar för att få bästa möjliga resultat.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Tricor?

Det är bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar Tricor eftersom alkohol kan öka risken för biverkningar och minska effektiviteten av läkemedlet.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Tricor?

Om du missar en dos av Tricor, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära tiden för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med ditt vanliga doseringschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.