Suprax Sverige

Suprax är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, inklusive öroninfektioner, lunginflammation, urinvägsinfektioner och gonorré. Det aktiva ämnet i Suprax kallas cefixim och tillhör gruppen cefalosporiner. Suprax fungerar genom att förstöra bakteriernas cellväggar, vilket leder till deras död.

Dosage
  • 100mg
  • 200mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 81.90 kr 819.03
20 tablets kr 48.08 kr 961.54 kr 676.53
30 tablets kr 41.55 kr 1246.54 kr 1210.56
40 tablets kr 35.62 kr 1424.69 kr 1851.44
50 tablets kr 32.06 kr 1602.85 kr 2492.32
60 tablets kr 30.87 kr 1852.20 kr 3062.01
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
10 tablets kr 89.03 kr 890.34
20 tablets kr 53.42 kr 1068.39 kr 712.29
30 tablets kr 43.93 kr 1317.84 kr 1353.17
40 tablets kr 37.40 kr 1495.89 kr 2065.47
50 tablets kr 34.91 kr 1745.35 kr 2706.35
60 tablets kr 32.06 kr 1923.40 kr 3418.64

Vad är Suprax och vad används det för?

Suprax är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner. Det aktiva ämnet i Suprax kallas cefixim och tillhör gruppen cefalosporiner. Suprax används för att behandla öroninfektioner, lunginflammation, urinvägsinfektioner och gonorré.

Hur ska jag ta Suprax?

Suprax ska tas enligt läkarens anvisningar. Det är viktigt att ta hela behandlingen även om du känner dig bättre efter några dagar. Suprax kan tas med eller utan mat.

Vilka biverkningar kan Suprax orsaka?

Vanliga biverkningar av Suprax inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och yrsel. Om du upplever allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter eller hudutslag, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kan Suprax orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Suprax kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som hudutslag, klåda eller andningssvårigheter, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kan jag ta Suprax om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att diskutera användningen av Suprax med din läkare om du är gravid eller ammar. Suprax kan överföras till bröstmjölk och kan påverka ett spädbarn.

Kan Suprax interagera med andra läkemedel?

Ja, Suprax kan interagera med andra läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Suprax?

Det är bäst att undvika alkohol när du tar Suprax eftersom alkohol kan öka risken för biverkningar som illamående och diarré.

Hur länge ska jag ta Suprax?

Behandlingstiden för Suprax beror på typen av infektion och hur allvarlig den är. Det är viktigt att ta hela behandlingen som ordinerats av din läkare, även om du känner dig bättre efter några dagar.

Var kan jag få Suprax?

Suprax är ett receptbelagt läkemedel och kan endast fås genom att besöka en läkare eller apotekare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.