Levofloxacin Sverige

Generisk Levaquin är i en grupp av antibiotika som kallas fluorokinoloner. Det används för att behandla bakteriella infektioner som orsakar bronkit, lunginflammation, klamydia, gonorré, hudinfektioner, urinvägsinfektioner, etc. Det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner.

Dosage
 • 250mg
 • 500mg
 • 750mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.07 kr 872.03
60 tablets kr 26.17 kr 1570.21 kr 173.85
90 tablets kr 23.27 kr 2094.12 kr 521.97
120 tablets kr 21.81 kr 2617.59 kr 870.52
180 tablets kr 19.39 kr 3490.59 kr 1741.58
360 tablets kr 17.45 kr 6283.64 kr 4180.69
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 34.89 kr 1046.74
60 tablets kr 30.54 kr 1832.16 kr 261.31
90 tablets kr 28.12 kr 2530.45 kr 609.75
120 tablets kr 26.18 kr 3141.50 kr 1045.44
180 tablets kr 24.73 kr 4450.83 kr 1829.58
360 tablets kr 22.55 kr 8116.45 kr 4444.37
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 37.80 kr 1133.87
60 tablets kr 34.90 kr 2094.12 kr 173.63
90 tablets kr 32.96 kr 2966.79 kr 434.83
120 tablets kr 32.00 kr 3839.79 kr 695.71
180 tablets kr 31.03 kr 5585.35 kr 1217.89

Levofloxacin anvands for:

behandla infektioner orsakade av vissa bakterier. Det kan ocksa anvandas for att forebygga eller bromsa mjaltbrand efter exponering.

levofloxacin ar en kinolon antibiotika. Det fungerar genom att doda kansliga bakterier.

Anvand INTE levofloxacin om:

 • du ar allergisk mot nagon ingrediens i levofloxacin eller nagon annan kinolon antibiotika (t ex ciprofloxacin)
 • du har en viss typ av oregelbunden hjartrytm (QT-forlangning, langt QT-syndrom) eller lag blod kalium nivaer
 • du tar cisaprid eller vissa antiarrhythmics (t.ex. amiodaron, prokainamid, kinidin, sotalol)

Kontakta din lakare eller lakare omedelbart om nagot av detta galler dig.

Innan du anvander levofloxacin:

Vissa sjukdomstillstand kan interagera med levofloxacin. Beratta for din lakare om du har nagra medicinska besvar, sarskilt om nagon av foljande galler dig:

 • om du ar gravid, planerar att bli gravid eller ammar
 • om du tar nagot receptbelagt eller nonprescription medicin, vaxtpreparatet eller kosttillskottsmarknaden
 • om du har allergier mot lakemedel, livsmedel eller andra amnen som
 • om du eller en familjemedlem har en historia av snabba, langsamma eller oregelbundna hjartslag, brostsmartor, angina eller hjartattack
 • om du har andra hjartproblem (t.ex. hjartsvikt, utvidgade hjartat), diabetes-, njur-problem, senskada problem (t.ex. inflammation) eller Alzheimer sjukdom
 • om du har minskat eller hardade blodkarl i hjarnan, okat tryck i hjarnan, nervsystemet problem, eller en historia av anfall (t.ex. epilepsi)
 • om du solbranna latt och du kommer att vara i solen under en langre tidsperiod

Vissa lakemedel kan interagera med levofloxacin. Beratta for din lakare om du tar andra lakemedel, speciellt nagot av foljande:

 • Antiarrhythmics (t.ex. amiodaron, sotalol, prokainamid, kinidin), arsenik, astemizolecisapride, dofetilid, droperidol, haloperidol, Imidazoler (t.ex. ketokonazol), makrolider (t.ex. erytromycin), metadon, paliperidone, fentiaziner (t.ex. klorpromazin) , pimozid, ranolazin, serotonin receptor antagonister (t.ex. dolasetron), telithromycin, terfenadin eller ziprasidon eftersom risk for allvarliga hjartproblem, aven oregelbundna hjartslag, kan okade
 • Insulin eller muntlig diabetes lakemedel (t.ex. glyburide) eftersom risken for hogt eller lagt blodsocker kan okas
 • Kortikosteroider (t.ex. prednison), eftersom risken for senskada problem kan okas
 • antikoagulantia (t.ex. warfarin), eftersom risken for blodningar kan okas
 • Icke-steroida antiinflammatoriska lakemedel (NSAID) (t.ex. ibuprofen) eller teofyllin, eftersom risken for allvarliga biverkningar, inklusive beslag, kan okas
 • Serotonin norepinefrin reuptake inhibitors (SNRIs) (t.ex. duloxetin) eftersom risken for biverkningar kan hojas med levofloxacin

Detta kanske inte ar en komplett lista over alla kontakter som kan uppsta. Fraga din lakare om levofloxacin kan interagera med andra mediciner som du tar. Kontrollera med din lakare innan du starta, stoppa eller andra dosen av nagot lakemedel.

Hur anvander levofloxacin:

Anvand levofloxacin enligt anvisningar fran din lakare. Kontrollera etiketten pa lakemedel for exakt dosering instruktioner.

 • En extra patient broschyr finns med levofloxacin. Tala med apotekspersonalen om du har fragor om denna information.
 • dricka extra vatska nar du tar levofloxacin rekommenderas. Kontrollera med din lakare for instruktioner.
 • levofloxacin vanligtvis ges som en injektion i din lakare kontor, sjukhus eller klinik. Om du vill anvanda levofloxacin hemma, en vardgivare kommer att lara dig hur man anvander det. Forsakra dig om att du forstar hur man anvander levofloxacin. Folj anvisningarna du lart nar du anvander en dos. Kontakta din lakare om du har nagra fragor.
 • Anvand inte levofloxacin om den innehaller partiklar, ar grumligt eller MISSFARGAD eller om flaskan ar spruckna eller skadade.
 • Hall produkten samt sprutor och kanyler, utom rackhall for barn och husdjur. Inte ateranvanda nalar, sprutor eller annat material. Fraga din lakare hur man gor med dessa material efter anvandning. Folj alla lokala regler for avfallshantering.
 • levofloxacin fungerar bast om det anvands vid samma tidpunkt varje dag.
 • vill rensa upp din infektion helt, anvand levofloxacin for hela kuren. Fortsatt anvanda den aven om du kanner dig battre i ett par dagar.
 • Missa inte nagra doser av levofloxacin. Om du missar en dos av levofloxacin, anvanda den sa fort du kommer ihag. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ga tillbaka till ditt vanliga doseringen. Anvand inte 2 doser samtidigt.

Fraga din vardgivare nagra fragor du har om hur du anvander levofloxacin.

Viktig sakerhetsinformation:

 • levofloxacin kan orsaka yrsel eller lightheadedness. Dessa effekter kan bli samre om man tar det med alkohol eller vissa mediciner. Anvand levofloxacin med forsiktighet. Kor inte bil eller utfora andra eventuellt osakra uppgifter tills du vet hur du reagerar pa den.
 • Kontakta din lakare omedelbart om magont eller kramper, svar diarre eller blodig avforing forekomma. Inte behandla diarre utan att forst kontrollera med din lakare.
 • levofloxacin fungerar bara mot bakterier, men inte behandla virusinfektioner (t ex den gemensamma kallt).
 • Var noga med att anvanda levofloxacin for hela kuren. Om du inte ar lakemedel kan inte klara upp din infektion helt. Bakterierna kan aven bli mindre kanslig for det ena eller andra lakemedel. Detta kan leda till att infektionen svarare att behandla i framtiden.
 • langvarig eller upprepad anvandning av levofloxacin kan orsaka en andra infektion. Tala om for din lakare om tecken pa en infektion uppstar. Din lakemedel kan behova andras for att behandla detta.
 • senskada problem har rapporterats med levofloxacin. Nagra av dessa problem har varit svar. Kontakta din lakare omedelbart om du utvecklar smarta eller svullnad av ett gemensamt eller senskada.
 • levofloxacin kan orsaka att du blir SOLBRAND lattare. Undvik solen, sollampor eller garvning tolkbas tills du vet hur du reagerar pa levofloxacin. Anvand en solkram eller bara skyddsklader om du maste vara utomhus for mer an en kort tid.
 • Om du ar planerad att fa en tyfoid vaccin nar du tar levofloxacin, tala med din lakare. Levofloxacin kan minska effekten av vaccinet.
 • Diabetes patienter - levofloxacin kan paverka blodsockret. Kontrollera blodsocker noga. Fraga din lakare innan du andrar dosen av din diabetes medicin.
 • levofloxacin kan stora vissa lab-tester. Var noga med din lakare och lab personalen kanner du tar levofloxacin.
 • Lab tester, inklusive leverfunktion, njurfunktion och fullstandig blodstatus, kan utforas medan du anvander levofloxacin. Dessa tester kan anvandas for att overvaka ditt tillstand eller kontrollera for biverkningar. Se till att alla lakare och labb utnamningar.
 • Anvand levofloxacin med forsiktighet hos aldre, de kan vara mer kansliga for dess effekter, sarskilt senskada problem och oregelbundna hjartslag.
 • levofloxacin bor inte anvandas av barn under 18 ar, sakerhet och effektivitet inom dessa barn har inte bekraftats. Barn kan ocksa vara mer kansliga for gemensamma och senor problem.
 • Graviditet och amning: Om du blir gravid, kontakta din lakare. Du maste diskutera nyttan och riskerna med att anvanda levofloxacin medan du ar gravid. Levofloxacin finns i brostmjolk. Inte amma medan du tar levofloxacin.

Eventuella biverkningar av levofloxacin:

Alla lakemedel kan orsaka biverkningar, men manga manniskor har ingen eller liten, biverkningar. Kontrollera med din lakare om nagot av de vanligaste biverkningarna kvarstar eller bli besvarande:

Diarre, yrsel, gas, lightheadedness, illamaende, magont.

Uppsok lakare omedelbart om nagon av dessa allvarliga biverkningar intraffar:

Allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nasselfeber, klada, andningssvarigheter, tathet i brostet, svullnad av mun, ansikte, lappar eller tunga), blodig avforing, brostsmarta, forvirring, mork urin, minskade eller smartsam vattenkastning; svimning, snabba eller oregelbundna hjartslag, feber, frossa, eller halsont, hallucinationer, hoarseness, gemensamma eller muskelsmarta eller svaghet, psykiska eller stamning forandringar (t ex depression, angest, paranoia), nya eller forsamring mardrommar, rastloshet, eller somnproblem, roda, svullna, blistered eller skalar huden, kramper, svar diarre, svar eller ihallande yrsel, lightheadedness, trotthet eller svaghet, svar solbranna, korta andedrakt, magsmartor / kramper, sjalvmordstankar eller atgarder, symtom pa hog eller lagt blodsocker (t.ex. okad torst, hunger, eller vattenkastning, snabb andning, rodnad, yrsel, svimning, okad svettning, vision forandringar), symtom pa nerve problem (t.ex. ovanlig smarta, brannande, stickande eller domningar, forandringar i uppfattning eller varme eller kyla, minskad kansla av kontakt), skakningar, onormal blamarken eller blodningar, vaginal ansvarsfrihet, irritation eller lukt, vasande; gulnar av hud eller ogon.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.