Vastarel Sverige

Vastarel är ett antianginalt läkemedel. Det normaliserar energimetabolismen hos celler som genomgår hypoxi eller ischemi och stöder energimetabolism i hjärtat och neurosensoriska organ. Detta läkemedel används för att förebygga angina-attacker vid kranskärlssjukdom, liksom vid Ménières sjukdom, tinnitus och yrsel som orsakas av cerebrovaskulär olycka.


Dosage
  • 20mg
  • 60mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 capsules kr 43.93 kr 1317.84
60 capsules kr 30.87 kr 1852.20 kr 783.49
90 capsules kr 25.33 kr 2279.70 kr 1673.83
120 capsules kr 23.45 kr 2814.06 kr 2457.32
180 capsules kr 21.37 kr 3847.22 kr 4059.84
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 capsules kr 75.99 kr 2279.70
60 capsules kr 70.06 kr 4203.42 kr 355.98
90 capsules kr 66.10 kr 5949.09 kr 890.02
120 capsules kr 62.64 kr 7516.61 kr 1602.20
180 capsules kr 61.16 kr 11007.96 kr 2670.26

Vad är Vastarel och vad används det för?

Vastarel är en medicin som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att förbättra blodflödet till hjärtat. Den aktiva substansen i Vastarel är trimetazidin.

Hur ska jag ta Vastarel?

Vastarel ska tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas en tablett två gånger om dagen, helst vid måltiderna. Tabletterna ska sväljas hela med vatten och inte tuggas eller krossas.

Vilka biverkningar kan Vastarel ha?

Vanliga biverkningar av Vastarel inkluderar huvudvärk, yrsel och magbesvär. Andra mindre vanliga biverkningar kan innefatta illamående, trötthet och hudutslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Kan Vastarel orsaka allergiska reaktioner?

Ja, det är möjligt att Vastarel kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symptom som andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, eller hudutslag, kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus.

Kan jag ta Vastarel om jag är gravid eller ammar?

Det är inte rekommenderat att ta Vastarel under graviditet eller amning, eftersom dess säkerhet inte har fastställts i dessa situationer. Rådgör med din läkare innan du tar Vastarel om du är gravid eller ammar.

Vilka läkemedel kan interagera med Vastarel?

Vastarel kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive vissa blodförtunnande medel, vissa antidepressiva medel och vissa läkemedel mot högt blodtryck. Rådgör med din läkare innan du tar Vastarel om du tar några andra läkemedel.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner medan jag tar Vastarel?

Vastarel kan orsaka yrsel eller trötthet hos vissa personer. Om du upplever dessa symptom, undvik att köra bil eller använda tunga maskiner tills du vet hur Vastarel påverkar dig.

Hur länge ska jag ta Vastarel?

Vastarel ska tas enligt läkarens anvisningar. Din läkare kommer att bestämma hur länge du ska ta Vastarel baserat på dina individuella behov och tillstånd.

Kan jag ta Vastarel om jag har andra hälsoproblem?

Rådgör med din läkare innan du tar Vastarel om du har andra hälsoproblem, inklusive lever- eller njursjukdom, lågt blodtryck eller hjärtsvikt.

Var kan jag köpa Vastarel?

Vastarel är receptbelagt och kan endast köpas på apotek med läkares recept.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.