Tenormin Sverige

Generisk Tenormin används för att minska dödsfall på grund av hjärtproblem efter en hjärtinfarkt. ATENOLOL är en beta-blockerare. Betablockerare minskar belastningen på hjärtat och hjälpa den att slå mer regelbundet. Detta läkemedel används för att behandla högt blodtryck och för att förhindra bröstsmärtor. Det används också för att skydda hjärtat under en hjärtattack och för att förhindra uppstå en extra hjärtattack.

Dosage
  • 25mg
  • 50mg
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
14 tablets kr 48.32 kr 676.53
28 tablets kr 25.44 kr 712.19 kr 640.88
56 tablets kr 15.90 kr 890.34 kr 1815.79
84 tablets kr 12.72 kr 1068.39 kr 2990.81
140 tablets kr 8.90 kr 1246.54 kr 5518.79
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
14 tablets kr 45.78 kr 640.88
28 tablets kr 25.44 kr 712.19 kr 569.58
56 tablets kr 17.17 kr 961.54 kr 1601.99
84 tablets kr 14.84 kr 1246.54 kr 2598.74
140 tablets kr 9.41 kr 1317.84 kr 5090.96
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
14 tablets kr 50.87 kr 712.19
28 tablets kr 29.25 kr 819.03 kr 605.34
56 tablets kr 19.08 kr 1068.39 kr 1780.36
84 tablets kr 15.69 kr 1317.84 kr 2955.27
140 tablets kr 10.68 kr 1495.89 kr 5625.96

Vad är Tenormin och vad används det för?

Tenormin är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och för att minska risken för hjärtinfarkt. Det aktiva ämnet i Tenormin kallas atenolol och det tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Tenormin fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vilka biverkningar kan Tenormin ha?

Tenormin kan ha olika biverkningar, inklusive trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, torr mun, sömnproblem, minskad sexlust, kalla händer och fötter, svullnad i benen och fötterna, och hudutslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, såsom andningssvårigheter, bröstsmärta, oregelbunden hjärtrytm, eller svår yrsel, bör du söka omedelbar medicinsk hjälp.

Hur ska Tenormin tas?

Tenormin ska tas en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Det är viktigt att följa läkarens ordinationer och inte ändra dosen utan att rådgöra med läkare först. Tenormin kan tas med eller utan mat, men det är bäst att ta det på samma tidpunkt varje dag för att upprätthålla en jämn nivå av läkemedlet i kroppen.

Kan Tenormin tas under graviditet eller amning?

Tenormin bör inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Om du är gravid eller ammar och behöver ta Tenormin, bör du rådgöra med din läkare för att diskutera eventuella risker och fördelar med läkemedlet.

Kan Tenormin interagera med andra läkemedel?

Ja, Tenormin kan interagera med andra läkemedel, inklusive andra blodtryckssänkande läkemedel, vissa antidepressiva läkemedel, och vissa smärtstillande läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel, för att undvika eventuella interaktioner.

Vilka personer bör undvika att ta Tenormin?

Personer med vissa hälsotillstånd, såsom astma, diabetes, hjärtsjukdomar eller njursjukdomar, kan behöva undvika att ta Tenormin eller ta det med försiktighet under övervakning av en läkare. Gravida kvinnor och ammande mödrar bör också undvika att ta Tenormin om det inte är absolut nödvändigt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Tenormin?

Om du missar en dos av Tenormin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Kan jag sluta ta Tenormin plötsligt?

Nej, du bör inte sluta ta Tenormin plötsligt utan att rådgöra med din läkare först. Att sluta ta Tenormin plötsligt kan leda till obehagliga biverkningar, såsom högt blodtryck, hjärtrytmstörningar, eller bröstsmärta. Din läkare kan gradvis minska dosen för att undvika eventuella problem.

Vilka försiktighetsåtgärder bör jag ta när jag tar Tenormin?

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Tenormin eftersom det kan förstärka biverkningarna av läkemedlet. Du bör också undvika att köra eller använda tunga maskiner tills du vet hur Tenormin påverkar dig, eftersom det kan orsaka yrsel och trötthet. Det är också viktigt att informera din läkare om alla dina hälsotillstånd och alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel, för att undvika eventuella interaktioner.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.