Tobrex Sverige

Tobrex (för ögonen) används för att behandla bakteriella infektioner i ögonen. Tobrex kommer inte att behandla en viral eller svampinfektion i ögat. Tobrex är avsedd för behandling av endast bakterieinfektioner.

Dosage
  • 0.3% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 dropper kr 712.19 kr 712.19
2 droppers kr 569.85 kr 1139.69 kr 284.68
3 droppers kr 474.90 kr 1424.69 kr 711.86
4 droppers kr 400.71 kr 1602.85 kr 1245.89
5 droppers kr 349.07 kr 1745.35 kr 1815.58

Vad är Tobrex och vad används det för?

Tobrex är ett antibiotikum som används för att behandla ögoninfektioner orsakade av bakterier. Det kan användas för att behandla tillstånd som konjunktivit, blefarit och keratit.

Hur ska jag använda Tobrex?

Tobrex ska användas enligt läkarens instruktioner. Vanligtvis appliceras en droppe i det infekterade ögat var 4:e till 6:e timme under dagtid. Behandlingen fortsätter vanligtvis i 7-10 dagar.

Finns det några biverkningar med Tobrex?

Ja, som med alla läkemedel kan Tobrex orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna inkluderar brännande eller svidande känsla i ögonen, suddig syn, ökad känslighet för ljus och ögonirritation.

Kan jag använda Tobrex om jag är gravid eller ammar?

Tobrex kan användas under graviditet och amning, men det är viktigt att rådfråga läkare innan användning.

Kan jag använda Tobrex om jag har andra medicinska tillstånd?

Det är viktigt att informera läkaren om alla medicinska tillstånd innan användning av Tobrex. Personer med allergi mot aminoglykosidantibiotika eller nedsatt njurfunktion bör undvika användning av Tobrex.

Kan jag använda Tobrex tillsammans med andra läkemedel?

Tobrex kan interagera med vissa läkemedel, så det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som används. Tobrex kan också minska effekten av vissa vacciner.

Kan jag köra bil eller använda maskiner efter att jag har använt Tobrex?

Tobrex kan orsaka suddig syn och ökad känslighet för ljus, så det är viktigt att undvika att köra bil eller använda maskiner tills synen återgår till normal.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Tobrex?

Om en dos av Tobrex missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och behandlingen fortsätta som vanligt.

Vad ska jag göra om jag överdoserar Tobrex?

Om en överdos av Tobrex misstänks, ska läkare kontaktas omedelbart. Symtom på överdosering kan inkludera illamående, kräkningar och hörselnedsättning.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.