Xarelto Sverige

Xarelto är ett antikoagulerande läkemedel som används för att minska risken för blodproppar och stroke hos patienter med förmaksflimmer, djup ventrombos eller lungemboli. Det aktiva ämnet i Xarelto är rivaroxaban, som hämmar koagulationsfaktor Xa och därigenom minskar blodets koagulationsförmåga. Xarelto administreras i tablettform och doseringen varierar beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria.

Dosage
  • 10mg
  • 20mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
14 tablets kr 106.92 kr 1496.89
28 tablets kr 75.11 kr 2102.95 kr 890.83
42 tablets kr 68.75 kr 2887.29 kr 1603.38
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
28 tablets kr 81.47 kr 2281.23
56 tablets kr 64.29 kr 3600.28 kr 962.18

Vad är Xarelto och vad används det för?

Xarelto är ett antikoagulerande läkemedel som används för att minska risken för blodproppar och stroke hos patienter med förmaksflimmer, djup ventrombos eller lungemboli. Det aktiva ämnet i Xarelto är rivaroxaban, som hämmar koagulationsfaktor Xa och därigenom minskar blodets koagulationsförmåga. Xarelto administreras i tablettform och doseringen varierar beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria.

Vilka biverkningar kan Xarelto ha?

Vanliga biverkningar av Xarelto inkluderar blåmärken, näsblod, blod i urinen eller avföringen, och ökad risk för blödningar. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera huvudvärk, yrsel, illamående och förstoppning. Om du upplever några allvarliga biverkningar, såsom svårigheter att andas, bröstsmärta eller svaghet i en eller flera extremiteter, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vilka sjukdomar och tillstånd kan påverka användningen av Xarelto?

Xarelto kan påverkas av vissa sjukdomar och tillstånd, såsom leversjukdomar, njursjukdomar, högt blodtryck, diabetes, och gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Det är viktigt att informera din läkare om alla dina sjukdomar och mediciner innan du tar Xarelto.

Kan Xarelto interagera med andra läkemedel?

Ja, Xarelto kan interagera med andra läkemedel, inklusive andra antikoagulantia, antiinflammatoriska läkemedel, antibiotika och vissa läkemedel mot cancer. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar innan du tar Xarelto.

Vilka är de vanligaste doserna av Xarelto?

Vanligtvis är den rekommenderade dosen av Xarelto 20 mg per dag för patienter med förmaksflimmer eller djup ventrombos, medan patienter med lungemboli kan behöva en högre dos på 30 mg per dag. Doseringen kan variera beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria.

Kan Xarelto tas under graviditet eller amning?

Nej, Xarelto rekommenderas inte under graviditet eller amning eftersom dess effekter på fostret eller spädbarnet inte är kända. Om du är gravid eller ammar, bör du rådfråga din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Vilka är de vanligaste varumärkena av Xarelto i Sverige?

Bayer är det vanligaste varumärket av Xarelto i Sverige, men det finns också generiska versioner av läkemedlet tillgängliga.

Hur länge kan man ta Xarelto?

Längden på behandlingen med Xarelto beror på patientens hälsa och sjukdomshistoria. Vissa patienter kan behöva ta Xarelto under en kort tid, medan andra kan behöva ta det under en längre tid.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Xarelto?

Om du missar en dos av Xarelto, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära den tidpunkt då du ska ta nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.