Fusiderm B Sverige

Fusiderm-B är en medicin som används för att behandla hudinfektioner orsakade av bakterier. Den innehåller två aktiva ingredienser, fusidinsyra och betametason. Fusidinsyra bekämpar bakterier och betametason minskar inflammationen i huden. Fusiderm-B är en receptbelagd medicin och ska endast användas enligt läkarens instruktioner.

Dosage
  • 2% + 0.12% 10g
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
1 tube kr 463.14 kr 463.14
2 tubes kr 712.82 kr 1425.65 -
3 tubes kr 296.98 kr 890.93 kr 498.50
4 tubes kr 436.63 kr 1746.52 kr 106.06
5 tubes kr 213.82 kr 1069.10 kr 1246.62

Vad är Fusiderm-B och vad används det för?

Fusiderm-B är en medicin som används för att behandla hudinfektioner orsakade av bakterier. Den innehåller två aktiva ingredienser, fusidinsyra och betametason. Fusidinsyra bekämpar bakterier och betametason minskar inflammationen i huden.

Hur ska jag använda Fusiderm-B?

Fusiderm-B ska appliceras på det angripna området på huden två till tre gånger om dagen. Tvätta händerna före och efter appliceringen. Använd inte större mängd än vad som rekommenderas och använd inte längre tid än vad som ordinerats av läkaren.

Vilka biverkningar kan uppstå vid användning av Fusiderm-B?

Vanliga biverkningar inkluderar klåda, brännande känsla, torr hud och rodnad. Mindre vanliga biverkningar inkluderar hudutslag, blåsor och svullnad. Om du upplever några ovanliga biverkningar ska du kontakta din läkare.

Kan jag använda Fusiderm-B om jag är gravid eller ammar?

Det finns begränsad information om användning av Fusiderm-B under graviditet och amning. Du bör rådgöra med din läkare innan du använder Fusiderm-B om du är gravid eller ammar.

Kan Fusiderm-B användas av barn?

Fusiderm-B kan användas av barn, men endast under övervakning av en läkare. Dosen och längden på behandlingen kommer att anpassas efter barnets ålder och vikt.

Kan Fusiderm-B användas på slemhinnor?

Nej, Fusiderm-B ska inte användas på slemhinnor.

Kan jag använda Fusiderm-B tillsammans med andra mediciner?

Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och örttillskott. Fusiderm-B kan interagera med vissa mediciner, så rådgör alltid med din läkare innan du använder Fusiderm-B tillsammans med andra mediciner.

Kan jag använda Fusiderm-B om jag har en allergi mot penicillin?

Ja, Fusiderm-B kan användas av personer som är allergiska mot penicillin eftersom det inte innehåller penicillin.

Kan jag köpa Fusiderm-B utan recept?

Nej, Fusiderm-B är en receptbelagd medicin och kan endast köpas med recept från en läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.