Vesicare Sverige

Vesicare är ett läkemedel som används för att behandla symtom på överaktiv blåsa, såsom frekvent urinering, trängningar och inkontinens. Det verksamma ämnet i Vesicare är solifenacin och det fungerar genom att minska muskelaktiviteten i urinblåsan, vilket minskar trängningar och ökar blåskapaciteten. Vesicare är receptbelagt och ska endast användas enligt läkares instruktioner.

Dosage
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 272.87 kr 8186.14
60 tablets kr 137.01 kr 8220.60 kr 8151.67
90 tablets kr 91.72 kr 8255.17 kr 16303.24
120 tablets kr 69.08 kr 8289.74 kr 24454.81
180 tablets kr 46.25 kr 8324.30 kr 40792.52
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 267.11 kr 8013.40
60 tablets kr 134.13 kr 8047.97 kr 7978.83
90 tablets kr 89.80 kr 8082.43 kr 15957.77
120 tablets kr 67.64 kr 8117.00 kr 23936.61
180 tablets kr 45.29 kr 8151.57 kr 39928.84

Vad är Vesicare och vad används det för?

Vesicare är ett läkemedel som används för att behandla symtom på överaktiv blåsa, såsom frekvent urinering, trängningar och inkontinens. Det verksamma ämnet i Vesicare är solifenacin och det fungerar genom att minska muskelaktiviteten i urinblåsan, vilket minskar trängningar och ökar blåskapaciteten.

Hur ska man ta Vesicare?

Vesicare ska tas en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra doseringen utan att först rådfråga läkaren.

Vilka biverkningar kan Vesicare ge?

Vanliga biverkningar av Vesicare inkluderar torr mun, förstoppning, huvudvärk och yrsel. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera synstörningar, urinvägsinfektioner och allergiska reaktioner. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Vesicare användas under graviditet eller amning?

Det finns begränsad information om användningen av Vesicare under graviditet eller amning, så det är viktigt att diskutera med din läkare innan du tar detta läkemedel om du är gravid eller ammar.

Kan Vesicare interagera med andra läkemedel?

Ja, Vesicare kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive vissa antibiotika och svampmediciner. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, kosttillskott och örter.

Kan Vesicare påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Vesicare kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner, särskilt om du upplever yrsel eller trötthet som biverkning. Var försiktig när du utför aktiviteter som kräver skärpt uppmärksamhet tills du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

Kan Vesicare användas av äldre personer?

Ja, Vesicare kan användas av äldre personer, men doseringen kan behöva justeras beroende på hälsotillstånd och andra faktorer. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och rapportera eventuella ovanliga biverkningar.

Hur länge kan jag ta Vesicare?

Längden på behandlingen med Vesicare beror på ditt hälsotillstånd och symtom. Din läkare kan rekommendera att du tar Vesicare under en viss tidsperiod eller på lång sikt. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra doseringen eller avbryta behandlingen utan att först rådfråga läkaren.

Kan Vesicare bota överaktiv blåsa?

Nej, Vesicare kan inte bota överaktiv blåsa, men det kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten för personer med denna sjukdom. Det är viktigt att fortsätta ta Vesicare enligt läkarens instruktioner och att följa andra behandlingsmetoder som rekommenderas för att hantera överaktiv blåsa.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.