Isordil Sublingual Sverige

Isordil-Sublingual är en medicin som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den administreras genom att placera tabletten under tungan där den snabbt absorberas in i blodomloppet.

Dosage
  • 5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
50 tablets kr 32.08 kr 1603.92
100 tablets kr 25.66 kr 2566.42 kr 641.42
150 tablets kr 23.29 kr 3493.25 kr 1318.51
200 tablets kr 21.92 kr 4384.50 kr 2031.17
250 tablets kr 18.54 kr 4634.02 kr 3385.57
300 tablets kr 16.64 kr 4990.57 kr 4632.94

Vad är Isordil-Sublingual och vad används det för?

Isordil-Sublingual är en medicin som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den administreras genom att placera tabletten under tungan där den snabbt absorberas in i blodomloppet.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Isordil-Sublingual?

Vanliga biverkningar av Isordil-Sublingual inkluderar huvudvärk, yrsel, rodnad i ansiktet, illamående och kräkningar. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera svimning, snabb hjärtrytm, muskelkramper och allergiska reaktioner.

Vilka läkemedel kan interagera med Isordil-Sublingual?

Isordil-Sublingual kan interagera med andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, hjärtsjukdomar, erektil dysfunktion och andra tillstånd. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Vilka är de rekommenderade doserna av Isordil-Sublingual?

Den rekommenderade dosen av Isordil-Sublingual varierar beroende på patientens ålder, hälsa och andra faktorer. Din läkare kommer att ordinera den lägsta effektiva dosen för att behandla dina symtom. Vanligtvis tas en tablett under tungan vid behov, med minst två timmars mellanrum mellan doserna.

Kan Isordil-Sublingual tas under graviditet eller amning?

Isordil-Sublingual bör inte användas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med din läkare innan du tar Isordil-Sublingual under graviditet eller amning.

Vilka försiktighetsåtgärder bör tas när man tar Isordil-Sublingual?

Isordil-Sublingual kan orsaka yrsel och svimning, särskilt vid första användningen eller vid ökning av dosen. Det är viktigt att undvika att köra bil eller använda tunga maskiner tills du vet hur medicinen påverkar dig. Alkohol kan också öka risken för yrsel och bör undvikas.

Kan Isordil-Sublingual orsaka beroende?

Isordil-Sublingual är inte känt för att orsaka beroende. Det är dock viktigt att följa din läkares doseringsanvisningar och inte ta mer än den rekommenderade dosen.

Kan Isordil-Sublingual orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Isordil-Sublingual kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller halsen, hudutslag eller klåda, ska du omedelbart kontakta din läkare eller söka akut medicinsk hjälp.

Kan Isordil-Sublingual användas för att behandla andra tillstånd än angina pectoris?

Isordil-Sublingual används främst för att behandla angina pectoris. Det kan dock också användas för att behandla andra tillstånd som kräver ökad blodflöde till hjärtat, såsom hjärtsvikt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Isordil-Sublingual?

Om du missar en dos av Isordil-Sublingual, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med den vanliga dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.