Dicaris® Children Sverige

Dicaris-Children är en medicin som används för att behandla vissa typer av maskinfektioner hos barn. Den aktiva substansen i medicinen kallas levamisol och den fungerar genom att stärka immunsystemet så att kroppen kan bekämpa maskarna. Dicaris-Children är vanligtvis en engångsdos och kan ges i form av tabletter eller oral suspension. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och administrering av medicinen.

Dosage
  • 50mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 80.99 kr 971.92
18 tablets kr 70.00 kr 1260.00 kr 197.88
30 tablets kr 48.00 kr 1440.08 kr 989.72

Vad är Dicaris-Children och vad används det för?

Dicaris-Children är en medicin som används för att behandla vissa typer av maskinfektioner hos barn. Den aktiva substansen i medicinen kallas levamisol och den fungerar genom att stärka immunsystemet så att kroppen kan bekämpa maskarna.

Hur administreras Dicaris-Children?

Dicaris-Children kan ges i form av tabletter eller oral suspension. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och administrering av medicinen. Vanligtvis är det en engångsdos som ges.

Vilka biverkningar kan Dicaris-Children orsaka?

Vanliga biverkningar av Dicaris-Children inkluderar illamående, kräkningar, diarré och huvudvärk. Mer allvarliga biverkningar är sällsynta men kan inkludera feber, hudutslag och andningssvårigheter. Om du upplever några ovanliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Vad är den rekommenderade dosen av Dicaris-Children för barn?

Den rekommenderade dosen av Dicaris-Children varierar beroende på barnets ålder, vikt och hälsotillstånd. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och administrering av medicinen.

Kan Dicaris-Children tas under graviditet eller amning?

Det finns begränsad information om säkerheten av Dicaris-Children under graviditet eller amning. Det är viktigt att rådfråga din läkare innan du tar medicinen om du är gravid eller ammar.

Kan Dicaris-Children interagera med andra mediciner?

Ja, Dicaris-Children kan interagera med vissa andra mediciner. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda, receptfria och naturläkemedel.

Vilka försiktighetsåtgärder bör tas när man tar Dicaris-Children?

Det är viktigt att informera din läkare om eventuella allergier eller hälsotillstånd du har innan du tar Dicaris-Children. Det är också viktigt att undvika alkohol och tobak när du tar medicinen.

Vad ska man göra om man missar en dos av Dicaris-Children?

Om du missar en dos av Dicaris-Children, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Var kan man köpa Dicaris-Children i Sverige?

Dicaris-Children är receptbelagt och kan endast köpas på apotek med recept från en läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.