Tribenzor Sverige

Tribenzor innehåller en kombination av amlodipin, hydroklortiazid och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som slacknar (bredar) blodkärl och förbättrar blodflödet. Hydroklortiazid är ett tiaziddiuretikum (en vattenpill) som hjälper din kropp att förhindra absorbering av för mycket salt vilket kan orsaka vätskeretention. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonist som förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Tribenzor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni).

Dosage
  • 20mg + 5mg + 12.5mg
  • 40mg + 5mg + 12.5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 53.43 kr 1602.85
60 tablets kr 51.06 kr 3063.41 kr 142.29
90 tablets kr 48.68 kr 4381.58 kr 426.97
120 tablets kr 46.61 kr 5592.89 kr 818.50
180 tablets kr 42.35 kr 7623.46 kr 1993.62
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.11 kr 1923.40
60 tablets kr 59.96 kr 3597.87 kr 248.92
90 tablets kr 57.39 kr 5165.39 kr 604.80
120 tablets kr 52.55 kr 6305.40 kr 1388.18
180 tablets kr 46.71 kr 8407.27 kr 3133.10

Vad är Tribenzor och vad används det för?

Tribenzor är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller tre olika aktiva substanser: amlodipin, olmesartan och hydroklortiazid. Amlodipin och olmesartan verkar genom att vidga blodkärlen och sänka blodtrycket, medan hydroklortiazid fungerar som ett diuretikum för att öka urinproduktionen och därigenom minska mängden vätska i kroppen.

Hur ska jag ta Tribenzor?

Tribenzor tas vanligtvis en gång om dagen, med eller utan mat. Följ alltid läkarens instruktioner och ta inte mer än den rekommenderade dosen.

Vilka biverkningar kan Tribenzor orsaka?

Vanliga biverkningar av Tribenzor inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, kräkningar och diarré. Mer allvarliga biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, svår yrsel, muskelkramper och ökad risk för njurproblem.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Tribenzor?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol medan du tar Tribenzor eftersom det kan öka risken för biverkningar och minska effektiviteten av medicinen.

Kan jag ta andra mediciner samtidigt som Tribenzor?

Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott. Vissa mediciner kan interagera med Tribenzor och minska dess effektivitet eller öka risken för biverkningar.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Tribenzor?

Om du missar en dos av Tribenzor, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Kan jag ta Tribenzor om jag är gravid eller ammar?

Tribenzor rekommenderas inte under graviditet eller amning eftersom det kan påverka fostrets utveckling eller överföras till bröstmjölk och skada spädbarnet.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner medan jag tar Tribenzor?

Tribenzor kan orsaka yrsel eller trötthet, så det är viktigt att vara försiktig när du kör bil eller använder tunga maskiner tills du vet hur medicinen påverkar dig.

Hur länge ska jag ta Tribenzor?

Du ska ta Tribenzor enligt din läkares instruktioner. Det är viktigt att inte sluta ta medicinen utan att först rådgöra med din läkare.

Vad ska jag göra om jag upplever biverkningar av Tribenzor?

Om du upplever biverkningar av Tribenzor, kontakta din läkare omedelbart. Du kan behöva justera din dos eller överväga att byta till en annan medicin.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.