Keflex Sverige

Generisk Keflex är i en grupp av läkemedel som kallas cefalosporinantibiotika. Det används för att behandla infektioner orsakade av bakterier, inklusive övre luftvägsinfektioner, öroninfektioner, hudinfektioner, och urinvägsinfektioner. Den dödar eller stoppar tillväxten av vissa bakterier. Det fungerar inte för förkylning, influensa eller andra virusinfektioner.

Dosage
 • 125mg
 • 250mg
 • 500mg
 • 750mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
32 tablets kr 30.07 kr 962.18
60 tablets kr 17.82 kr 1069.10 kr 734.99
92 tablets kr 13.56 kr 1247.37 kr 1518.89
120 tablets kr 11.88 kr 1425.65 kr 2182.52
180 tablets kr 10.69 kr 1924.68 kr 3487.57
360 tablets kr 10.20 kr 3671.52 kr 7152.99
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 19.01 kr 1140.45 kr 783.91
90 tablets kr 14.65 kr 1318.73 kr 1567.81
120 tablets kr 13.37 kr 1603.92 kr 2244.80
180 tablets kr 11.68 kr 2102.95 kr 3670.12
360 tablets kr 11.19 kr 4028.07 kr 7518.08
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.64 kr 1069.10
60 tablets kr 21.98 kr 1318.73 kr 819.47
90 tablets kr 17.82 kr 1603.92 kr 1603.38
120 tablets kr 15.45 kr 1853.44 kr 2422.96
180 tablets kr 14.26 kr 2566.42 kr 3848.18
360 tablets kr 13.37 kr 4812.30 kr 8016.90
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 81.98 kr 2459.50
60 tablets kr 70.10 kr 4206.23 kr 712.77
90 tablets kr 63.37 kr 5703.55 kr 1674.95
120 tablets kr 58.22 kr 6986.93 kr 2851.08
180 tablets kr 52.48 kr 9446.75 kr 5310.25

Vilka cephalexin tabletter eller kapslar?


CEPHALEXIN (Keflex ®, Keftab ®) ar en cephalosporin antibiotika. Den behandlar manga typer av infektioner inklusive huden, luftvagarna, ben, bihalor, oron, och urinvagarna. Generic cephalexin tabletter och kapslar finns tillgangliga.

Vad ska jag saga till min lakare innan jag tar detta lakemedel?


De behover veta om du har nagra av dessa villkor:
• blodning problem
• diarre
• njursjukdom
• mage eller tarm problem (sarskilt kolit)
• andra kroniska sjukdomar
• en ovanlig eller allergisk reaktion mot cephalexin andra cephalosporin antibiotika, penicillin, penicillamin, andra livsmedel, fargamnen eller konserveringsmedel
• gravid eller forsoker bli gravid
• amning

Hur ska jag ta detta lakemedel?


Ta cephalexin tabletter eller kapslar genom munnen. Folj anvisningarna pa recept etiketten. Svalja tabletter eller kapslar med ett glas vatten. Du kan ta cephalexin med eller utan foda. Om cephalexin uppror magen kan det hjalpa till att ta den med mat. Ta doser med jamna mellanrum. Ta inte din medicin oftare an riktas. Fardigstall fullstandig kurs som din lakare eller sjukvardspersonal aven om du tror att ditt tillstand ar battre. Sluta inte ta utom pa din forskrivaren rad.

Kontakta din lakare eller sjukvardspersonal i fraga om anvandningen av detta lakemedel pa barn. Sarskild omsorg kan behovas.

Vad hander om jag missar en dos?


Om du missar en dos, ta den sa snart du kan. Om det nastan ar dags for din nasta dos, ta bara att dosen. Ta inte dubbla eller extra doser. Det bor finnas ett intervall pa atminstone 4 till 6 timmar mellan doserna.

Vad drogen (s) kan interagera med cephalexin?


• andra antibiotika
• diuretika ( "vatten-piller")
• probenecid

Tala om for din lakare eller sjukvardspersonal om alla andra lakemedel du tar, inklusive icke-receptbelagda lakemedel , kosttillskott eller naturlakemedel. Ocksa beratta for din lakare eller sjukvardspersonal om du ar en flitig anvandare av drycker med koffein eller alkohol, om du roker, eller om du anvander illegala droger. Dessa kan paverka hur din medicin fungerar. Kontrollera med din lakare innan stoppa eller starta nagot av dina lakemedel.

Vilka biverkningar far jag meddelandet fran att cephalexin?


biverkningar som du bor rapportera till din lakare eller sjukvardspersonal sa snart som mojligt:
• andningssvarigheter, vasande
• feber eller frossa, ont i halsen
• smarta eller svart passerar urinen < br> • rodnad, blasbildning, skalning eller lattat pa huden, aven inne i munnen
• kramper (konvulsioner)
• svar eller vattnig diarre
• hud utslag, klada
• magont eller kramper
• svullna eller anbud leder
• ovanlig blodning eller blamarken
• ovanlig svaghet eller trotthet

biverkningar som vanligtvis inte kraver lakarvard (rapportera till din lakare eller sjukvardspersonal om de fortsatter eller ar besvarande):
• diarre
• gas eller halsbranna
• konsorgan eller anal irritation
• illamaende, krakningar

Vad ska jag titta pa medan du tar cephalexin?


Tala om for din lakare eller sjukvardspersonal om dina symtom inte borja forbattras under ett par dagar.

Om du ar diabetiker kan du fa ett falskt positivt resultat for socker i urinen. Kontrollera med din lakare eller sjukvardspersonal innan du andrar din diet eller dosen av din diabetes medicin.

Om du far svar eller vattnig diarre, inte unna dig. Ring din lakare eller sjukvardspersonal for radgivning.

Var kan jag halla min medicin?


Forvara utom rackhall for barn i en behallare som sma barn kan inte oppna.

Forvara i rumstemperatur mellan 15 och 30 grader C (59 och 86 ° F). Kasta bort alla oanvanda lakemedel efter utgangsdatum.

Vad ar / ar Keflex?

CEPHALEXIN ar en cephalosporin antibiotikum. Den dodar eller stoppar tillvaxten av vissa bakterier. Detta lakemedel anvands for att behandla manga olika typer av infektioner. Det kommer inte att fungera for forkylning, influensa eller andra virusinfektioner. Detta lakemedel kan anvandas for andra andamal, fraga din lakare eller apotekspersonal om du har fragor.

Vad ska jag saga till min vardgivare innan jag tar detta lakemedel?

De behover veta om du har nagot av dessa villkor:

 • njursjukdom
 • mage eller tarm problem, sarskilt kolit
 • en ovanlig eller allergisk reaktion mot cephalexin andra cefalosporiner, penicilliner, andra antibiotika, lakemedel, livsmedel, fargamnen eller konserveringsmedel
 • gravid eller forsoker bli gravid
 • amning

Hur ska jag anvanda detta lakemedel?

Ta detta lakemedel via munnen med ett fullt glas vatten. Folj anvisningarna pa recept etiketten. Detta lakemedel kan tas med eller utan mat. Ta din medicin regelbundet. Ta inte din medicin oftare an riktas. Ta alla dina lakemedel som riktar sig aven om du tror att du ar battre. Inte hoppar over doser eller stoppa din medicin tidigt.

Tala med din lakare om anvandningen av detta lakemedel pa barn. Aven om detta lakemedel kan foreskrivas for utvalda villkor, forsiktighetsmatt gora tillampas.

overdosering: Om du tror att du har tagit for mycket av detta lakemedel kontakta en gift kontrollcenter eller akuten pa en gang.

< p> Observera: Detta lakemedel ar endast for dig. Dela inte detta lakemedel med andra.

Vad hander om jag missar en dos?

Om du missar en dos, ta den sa snart du kan. Om det nastan ar dags for din nasta dos, ta bara att dosen. Ta inte dubbla eller extra doser. Det bor vara minst 4 till 6 timmar mellan doserna.

Vad kan interagera med detta lakemedel?

 • probenecid
 • vissa andra antibiotika

Denna lista kan inte beskriva alla mojliga interaktioner. Ge din vardgivare en lista over alla mediciner, orter, icke-receptbelagda lakemedel eller kosttillskott du anvander. Ocksa beratta for dem om du roker, dricker alkohol eller anvander narkotika. Vissa objekt kan interagera med din medicin.

Vilka biverkningar far jag ett meddelande fran detta lakemedel?

biverkningar som du bor rapportera till din lakare eller sjukvardspersonal sa snart som mojligt:

 • allergiska reaktioner sasom hud utslag, klada eller nasselfeber, svullnad av ansikte, lappar eller tunga
 • andningsproblem
 • smarta eller problem som gar urin
 • rodnad, blasbildning, skalning eller lattat pa huden, aven inne i munnen
 • svar eller vattnig diarre
 • ovanligt svag eller trott
 • gulnar i ogon, hud

biverkningar som vanligtvis inte kraver lakarvard (rapportera till din lakare eller sjukvardspersonal om de fortsatter eller ar besvarande):

 • gas eller halsbranna
 • konsorgan eller anal irritation
 • huvudvark
 • gemensamma eller muskelsmarta
 • illamaende, krakningar

Denna lista kan inte beskriva alla mojliga biverkningar.

Vad ska jag titta pa medan du anvander detta lakemedel?

Beratta for din lakare eller sjukvardspersonal om symtomen inte borja forbattras under ett par dagar.

inte behandla diarre med over disk produkter. Kontakta din lakare om du har diarre som varar mer an 2 dagar eller om den ar svar och vattnig.

Om du har diabetes, kan du fa ett falskt positivt resultat for socker i urinen. Kontrollera med din lakare eller sjukvardspersonal.

Var ska jag halla detta lakemedel?

Forvaras oatkomligt for barn.

Forvara i rumstemperatur mellan 59 och 86 grader F (15 och 30 grader C). Kasta bort alla oanvanda lakemedel efter utgangsdatum.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.