Calan Sverige

Calan är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamil. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier och bröstsmärta (angina pectoris). Verapamil är en kalciumkanalblockerare som minskar hjärtats syrebehov genom att minska hjärtfrekvensen och vidga blodkärlen.

Dosage
  • 40mg
  • 80mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 23.76 kr 712.66
60 tablets kr 16.04 kr 962.18 kr 463.14
90 tablets kr 11.88 kr 1069.10 kr 1068.88
120 tablets kr 10.99 kr 1318.73 kr 1531.92
180 tablets kr 9.70 kr 1746.52 kr 2529.45
360 tablets kr 8.91 kr 3208.05 kr 5343.88
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.32 kr 819.58
60 tablets kr 19.01 kr 1140.45 kr 498.71
90 tablets kr 17.82 kr 1603.92 kr 854.83
120 tablets kr 15.45 kr 1853.44 kr 1424.89
180 tablets kr 12.67 kr 2281.23 kr 2636.26
360 tablets kr 10.69 kr 3849.79 kr 5985.19

Vad är Calan och vad används det för?

Calan är ett läkemedel som innehåller verapamil som är en kalciumkanalblockerare. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier och bröstsmärta (angina pectoris). Verapamil minskar hjärtats syrebehov genom att minska hjärtfrekvensen och vidga blodkärlen.

Hur ska jag ta Calan?

Calan ska tas enligt läkarens ordination. Doseringen kan variera beroende på vilken sjukdom som behandlas. Vanligtvis tas Calan två till tre gånger om dagen med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela med vatten och inte tuggas eller krossas.

Vad ska jag göra om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Calan, ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Vilka biverkningar kan Calan ha?

Vanliga biverkningar av Calan inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet och förstoppning. Andra möjliga biverkningar inkluderar illamående, kräkningar, muskelsvaghet och svullnad i händer och fötter. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Calan interagera med andra läkemedel?

Ja, Calan kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande läkemedel, beta-blockerare och vissa antibiotika. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott.

Kan jag ta Calan om jag är gravid eller ammar?

Det är inte känt om Calan kan skada fostret eller om det passerar över till bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar, diskutera med din läkare om fördelarna och riskerna med att ta Calan.

Kan Calan påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Calan kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik att köra bil eller använda maskiner tills du vet hur Calan påverkar dig.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Calan?

Det är bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar Calan eftersom alkohol kan öka biverkningarna av läkemedlet, inklusive yrsel och trötthet.

Vad ska jag göra om jag överdoserar på Calan?

Om du misstänker att du har tagit för mycket Calan, kontakta omedelbart din läkare eller ring 112 för akutmedicinsk hjälp. Symtom på överdosering kan inkludera svår yrsel, förvirring, kramper och medvetslöshet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.