Bystolic Sverige

Bystolic är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Det innehåller den aktiva substansen nebivolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och öka blodflödet genom kroppen. Bystolic kan också användas för att behandla andra hjärtrelaterade tillstånd, såsom hjärtsvikt.

Dosage
  • 2.5mg
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 31.98 kr 959.49
60 tablets kr 27.63 kr 1657.78 kr 261.20
90 tablets kr 23.27 kr 2094.12 kr 784.35
120 tablets kr 20.36 kr 2443.21 kr 1394.75
180 tablets kr 19.39 kr 3490.59 kr 2266.35
360 tablets kr 18.91 kr 6807.12 kr 4706.76
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 40.70 kr 1221.12
60 tablets kr 36.35 kr 2181.26 kr 260.98
90 tablets kr 31.99 kr 2879.55 kr 783.81
120 tablets kr 29.09 kr 3490.59 kr 1393.89
180 tablets kr 26.67 kr 4799.93 kr 2526.79
360 tablets kr 25.21 kr 9076.70 kr 5576.74
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.49 kr 1424.69
60 tablets kr 42.75 kr 2564.71 kr 284.68
90 tablets kr 38.00 kr 3419.72 kr 854.36
120 tablets kr 37.11 kr 4452.88 kr 1245.89
180 tablets kr 35.03 kr 6305.40 kr 2242.76

Vad är Bystolic och vad används det för?

Bystolic är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Det innehåller den aktiva substansen nebivolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och öka blodflödet genom kroppen. Bystolic kan också användas för att behandla andra hjärtrelaterade tillstånd, såsom hjärtsvikt.

Hur ska jag ta Bystolic?

Bystolic ska tas en gång om dagen, helst på samma tid varje dag. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att inte krossa eller tugga tabletterna. Dosen av Bystolic kommer att variera beroende på patientens behov och hälsa, så det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Bystolic?

Vanliga biverkningar av Bystolic inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och diarré. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera sömnproblem, minskad sexuell lust och kalla händer eller fötter. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Kan Bystolic orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Bystolic kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa patienter. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera svullnad i ansiktet, läpparna eller tungan, andningssvårigheter och hudutslag eller klåda. Om du upplever några av dessa symtom, sök omedelbart medicinsk hjälp.

Kan Bystolic interagera med andra mediciner?

Ja, Bystolic kan interagera med andra mediciner, inklusive blodtrycksmediciner, hjärtmediciner och antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Kan Bystolic tas under graviditet eller amning?

Bystolic bör inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med din läkare innan du tar Bystolic under graviditet eller amning.

Kan Bystolic påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Bystolic kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever dessa biverkningar, undvik att köra eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Kan Bystolic tas av äldre patienter?

Ja, Bystolic kan tas av äldre patienter, men dosen kan behöva justeras baserat på patientens hälsa och behov. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant.

Kan Bystolic orsaka abstinenssymtom om jag slutar ta det plötsligt?

Ja, om du slutar ta Bystolic plötsligt kan det orsaka abstinenssymtom, inklusive högt blodtryck, hjärtklappning och bröstsmärta. Om du planerar att sluta ta Bystolic, tala med din läkare för att diskutera en gradvis minskning av dosen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.