Ceftin Sverige

Ceftin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, urinvägarna, hud och mjukvävnad. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt som tabletter eller oral suspension.

Dosage
  • 125mg
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 103.95 kr 1247.37
32 tablets kr 74.63 kr 2388.15 kr 938.18
60 tablets kr 68.92 kr 4134.99 kr 2101.88
92 tablets kr 63.93 kr 5881.83 kr 3681.36
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 109.89 kr 1318.73
32 tablets kr 76.86 kr 2459.50 kr 1057.10
60 tablets kr 71.89 kr 4313.26 kr 2280.36
92 tablets kr 65.87 kr 6059.99 kr 4050.23
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 124.74 kr 1496.89
24 tablets kr 95.05 kr 2281.23 kr 712.55
36 tablets kr 85.15 kr 3065.46 kr 1425.21

Vad är Ceftin och vad används det för?

Ceftin är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre och nedre luftvägarna, urinvägarna, hud och mjukvävnad. Det verkar genom att hämma tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt som tabletter eller oral suspension.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ceftin?

De vanligaste biverkningarna av Ceftin inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och utslag. Om du upplever några allvarliga eller ovanliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Hur ska jag ta Ceftin?

Ceftin ska tas enligt anvisningar från din läkare. Det är viktigt att ta hela dosen och inte avbryta behandlingen för tidigt, även om du känner dig bättre. Ta Ceftin med mat eller en liten mängd mjölk för att minska risken för magbesvär.

Kan Ceftin orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Ceftin kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever några tecken på en allergisk reaktion, som andningssvårigheter, svullnad i ansiktet eller utslag, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Ceftin tas under graviditet eller amning?

Ceftin bör endast tas under graviditet eller amning om det är absolut nödvändigt och endast under övervakning av en läkare. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med din läkare innan du tar Ceftin.

Kan Ceftin interagera med andra läkemedel?

Ja, Ceftin kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel och probenecid. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Hur länge ska jag ta Ceftin?

Behandlingstiden för Ceftin kan variera beroende på typen av infektion och allvarlighetsgraden av sjukdomen. Din läkare kommer att ge dig anvisningar om hur länge du ska ta Ceftin.

Kan Ceftin orsaka resistens mot antibiotika?

Ja, överdriven användning av antibiotika kan leda till resistens mot antibiotika. Det är viktigt att ta Ceftin endast enligt anvisningar från din läkare och inte använda det för att behandla sjukdomar som inte kräver antibiotika.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Ceftin?

Om du missar en dos av Ceftin, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Kan Ceftin användas för att behandla förkylningar eller influensa?

Nej, Ceftin är inte effektivt mot virus som orsakar förkylningar eller influensa. Det är endast effektivt mot bakterieinfektioner och bör endast användas enligt anvisningar från din läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.