Xifaxan Sverige

Generisk Xifaxan är ett antibiotikum som bekämpar bakterieinfektion endast i tarmarna. Generisk Xifaxan används för att behandla turistdiarré orsakad av E. coli hos vuxna och barn som är minst 12 år gamla. De flesta människor får denna infektion genom att äta mat eller dricka vätska som förorenats med bakterien. Generisk Xifaxan används också för att minska risken för försämrad hjärnfunktion, eller leverencefalopati, hos vuxna med leversvikt. Hjärnans funktion kan påverkas när levern slutar fungera och kan inte ta bort giftiga ämnen ur kroppen.

Dosage
  • 200mg
  • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.93 kr 1317.84
60 tablets kr 38.00 kr 2279.70 kr 355.98
90 tablets kr 32.06 kr 2885.36 kr 1068.17
180 tablets kr 26.32 kr 4737.88 kr 3169.18
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.11 kr 1923.40
60 tablets kr 57.00 kr 3419.72 kr 427.07
90 tablets kr 52.64 kr 4737.88 kr 1032.30
180 tablets kr 49.08 kr 8834.78 kr 2705.59

Vad är Xifaxan och vad används det för?

Xifaxan är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen rifaximin. Det används för att behandla vissa typer av tarminfektioner och för att minska risken för återkommande episoder av leverencefalopati hos vuxna patienter.

Hur fungerar Xifaxan?

Xifaxan fungerar genom att hämma tillväxten av vissa bakterier i tarmen. Detta minskar inflammationen och symtomen på tarminfektionen eller leverencefalopatin.

Hur ska Xifaxan tas?

Xifaxan ska tas enligt läkarens anvisningar. Doseringen kan variera beroende på patientens tillstånd. Vanligtvis tas Xifaxan två gånger om dagen i 7-14 dagar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Xifaxan?

De vanligaste biverkningarna av Xifaxan är illamående, huvudvärk, förstoppning och diarré. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Vilka läkemedel kan interagera med Xifaxan?

Det finns vissa läkemedel som kan interagera med Xifaxan, inklusive blodförtunnande medel, immunosuppressiva läkemedel och vissa antibiotika. Tala med din läkare om du tar några andra läkemedel innan du börjar ta Xifaxan.

Kan Xifaxan tas under graviditet eller amning?

Det finns inte tillräckligt med studier på gravida eller ammande kvinnor för att fastställa om Xifaxan är säkert att använda. Tala med din läkare om du är gravid eller ammar innan du börjar ta Xifaxan.

Kan Xifaxan orsaka allergiska reaktioner?

Ja, vissa personer kan uppleva allergiska reaktioner på Xifaxan. Om du upplever några symtom på en allergisk reaktion, såsom svullnad i ansiktet eller halsen, hudutslag eller andningssvårigheter, kontakta din läkare omedelbart.

Hur länge tar det för Xifaxan att börja verka?

Xifaxan börjar vanligtvis verka inom 24-48 timmar efter att du har börjat ta det. Men det kan ta upp till flera dagar innan du märker en förbättring av dina symtom.

Kan Xifaxan tas på lång sikt?

Xifaxan är inte avsett att tas på lång sikt. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och ta Xifaxan endast under den tid som rekommenderas. Om du har frågor eller oro angående din behandling, tala med din läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.