Albenza Sverige

Albenza är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av parasiter, såsom bandmask, rundmask och piskmask. Det aktiva ämnet i Albenza är albendazol, som fungerar genom att störa parasitens ämnesomsättning och förhindra dess tillväxt och reproduktion. Albenza är vanligtvis ordinerat som en tablett som tas en gång om dagen med eller utan mat, under en period av flera dagar till veckor beroende på typen av parasitinfektion.

Dosage
  • 400mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.40 kr 971.92
60 tablets kr 22.20 kr 1332.07 kr 611.76
90 tablets kr 18.80 kr 1692.12 kr 1223.63
120 tablets kr 16.20 kr 1944.16 kr 1943.51
180 tablets kr 14.40 kr 2592.40 kr 3239.11
360 tablets kr 13.00 kr 4680.93 kr 6982.09

Vad är Albenza och vad används det för?

Albenza är ett läkemedel som används för att behandla infektioner orsakade av parasiter, såsom bandmask, rundmask och piskmask. Det aktiva ämnet i Albenza är albendazol, som fungerar genom att störa parasitens ämnesomsättning och förhindra dess tillväxt och reproduktion.

Hur ska Albenza tas?

Albenza är vanligtvis ordinerat som en tablett som tas en gång om dagen med eller utan mat, under en period av flera dagar till veckor beroende på typen av parasitinfektion. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta läkemedlet tidigt, även om symtomen förbättras.

Vilka biverkningar kan Albenza orsaka?

Vanliga biverkningar av Albenza inkluderar illamående, kräkningar, buksmärta, huvudvärk och yrsel. Mindre vanliga men allvarliga biverkningar kan inkludera leverproblem och blodproblem. Om du upplever några ovanliga eller allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Albenza tas under graviditet och amning?

Det finns inte tillräckligt med data om användning av Albenza under graviditet och amning, så det rekommenderas att undvika att ta läkemedlet om du är gravid eller ammar. Om du behöver ta Albenza under graviditet eller amning, diskutera med din läkare om potentiella risker och fördelar.

Kan Albenza interagera med andra läkemedel?

Ja, Albenza kan interagera med andra läkemedel, så det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Vissa läkemedel kan minska effekten av Albenza eller öka risken för biverkningar.

Kan Albenza användas av barn?

Ja, Albenza kan användas av barn, men doseringen och behandlingsvarigheten kan variera beroende på ålder och vikt. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när du ger Albenza till ett barn.

Kan Albenza användas av äldre?

Ja, Albenza kan användas av äldre, men doseringen kan behöva anpassas beroende på njurfunktionen. Äldre personer kan ha en ökad risk för biverkningar, så det är viktigt att följa läkarens instruktioner och rapportera eventuella ovanliga symtom.

Vilka försiktighetsåtgärder bör tas när man tar Albenza?

Det är viktigt att undvika alkohol när man tar Albenza, eftersom det kan öka risken för leverproblem. Personer med lever- eller njursjukdomar bör vara försiktiga när de tar Albenza och kan behöva en lägre dos. Det är också viktigt att informera din läkare om eventuella allergier eller tidigare erfarenheter av biverkningar av Albenza.

Var kan jag köpa Albenza?

Albenza är ett receptbelagt läkemedel och kan endast köpas på apotek med recept från en läkare. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte köpa Albenza från oregistrerade onlineapotek eller andra källor utanför apoteket.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.