Cyclogyl Sverige

Cyclogyl är ett läkemedel som används för att vidga pupillen och minska ögonens förmåga att anpassa sig till olika avstånd. Det används vanligtvis före ögonundersökningar eller operationer.

Dosage
  • 1% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
2 bottles kr 756.02 kr 1512.04
4 bottles kr 441.05 kr 1764.19 kr 1259.89
6 bottles kr 324.03 kr 1944.16 kr 2591.96

Vad är Cyclogyl och vad används det för?

Cyclogyl är ett läkemedel som används för att vidga pupillen och minska ögonens förmåga att anpassa sig till olika avstånd. Det används vanligtvis före ögonundersökningar eller operationer.

Hur ska jag använda Cyclogyl?

Cyclogyl ska användas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis appliceras en droppe i ögat eller en salva i ögonlocket. Det är viktigt att följa anvisningarna noggrant och inte använda för mycket av läkemedlet.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig av Cyclogyl?

Vanliga biverkningar inkluderar suddig syn, ljuskänslighet och ökad ögontryck. Mindre vanliga biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel och torr mun. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag använda Cyclogyl om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att diskutera användningen av Cyclogyl med din läkare om du är gravid eller ammar. Läkemedlet kan påverka fostrets utveckling och överföras till bröstmjölk.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner efter att ha tagit Cyclogyl?

Det är inte rekommenderat att köra bil eller använda tunga maskiner efter att ha tagit Cyclogyl på grund av dess effekter på synen.

Kan jag använda kontaktlinser när jag tar Cyclogyl?

Det är inte rekommenderat att använda kontaktlinser när du tar Cyclogyl, eftersom läkemedlet kan orsaka torra ögon och irritation.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Cyclogyl?

Om du missar en dos av Cyclogyl ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Cyclogyl?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när du tar Cyclogyl på grund av dess effekter på synen och koordinationen.

Kan jag använda Cyclogyl om jag har andra medicinska tillstånd?

Det är viktigt att diskutera användningen av Cyclogyl med din läkare om du har andra medicinska tillstånd, inklusive glaukom, hjärtproblem eller problem med urinering.

Var kan jag köpa Cyclogyl?

Cyclogyl kan köpas på apotek med recept från en läkare. Det är viktigt att bara köpa läkemedlet från pålitliga källor för att säkerställa dess kvalitet och effektivitet.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.