Letairis Sverige

Ambrisentan sänker blodtrycket i lungorna och hjälper ditt hjärta att pumpa blod mer effektivt. Ambrisentan används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH) hos vuxna. Det förbättrar din förmåga att träna och förhindrar att ditt tillstånd förvärras. Ambrisentan används ibland tillsammans med ett läkemedel som kallas tadalafil (Adcirca).

Dosage
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 232.90 kr 6986.93
60 tablets kr 221.61 kr 13296.87 kr 676.99
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 358.86 kr 10765.69

Vad är Letairis och vad används det för?

Letairis är en medicin som används för att behandla högt blodtryck i lungorna, vilket också kallas pulmonell arteriell hypertension (PAH). Letairis innehåller den aktiva substansen ambrisentan, som blockerar effekterna av ett ämne som kallas endothelin, vilket minskar blodtrycket i lungorna och förbättrar syreupptagningen i kroppen.

Hur ska jag ta Letairis?

Letairis ska tas en gång om dagen, helst på samma tidpunkt varje dag. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna och inte avbryta behandlingen utan att först rådfråga läkare. Letairis kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att undvika grapefrukt eller grapefruktjuice eftersom det kan påverka hur Letairis fungerar i kroppen.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig när jag tar Letairis?

Vanliga biverkningar av Letairis inkluderar huvudvärk, nästäppa, hosta, yrsel och illamående. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera anemi, ökad risk för infektioner, synförändringar och leverproblem. Om du upplever några allvarliga biverkningar när du tar Letairis, kontakta omedelbart din läkare.

Finns det några läkemedelsinteraktioner som jag bör vara medveten om när jag tar Letairis?

Ja, det finns vissa läkemedel som kan påverka hur Letairis fungerar i kroppen eller öka risken för biverkningar. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, kosttillskott och örter. Särskilt viktigt är att undvika samtidig användning av Letairis och andra läkemedel som innehåller endothelinreceptorantagonister.

Kan jag ta Letairis om jag är gravid eller ammar?

Nej, Letairis är inte lämpligt för gravida eller ammande kvinnor eftersom det kan orsaka allvarliga skador på fostret eller spädbarnet. Om du planerar att bli gravid eller ammar, tala med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Kan Letairis orsaka beroende eller missbruk?

Nej, Letairis är inte en beroendeframkallande medicin och det finns ingen risk för missbruk.

Kan jag köra bil eller använda maskiner när jag tar Letairis?

Ja, du kan köra bil eller använda maskiner medan du tar Letairis, men var medveten om att vissa biverkningar, som yrsel eller trötthet, kan påverka din förmåga att utföra vissa uppgifter. Om du upplever några biverkningar som påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner, kontakta din läkare.

Hur förvarar jag Letairis?

Letairis ska förvaras vid rumstemperatur, skyddat från ljus och fuktighet. Förvara det utom räckhåll för barn och husdjur.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Letairis?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol när du tar Letairis eftersom det kan öka risken för biverkningar, som yrsel eller trötthet. Om du väljer att dricka alkohol, gör det med måtta och var medveten om hur det påverkar dig när du tar Letairis.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.