Zestril Sverige

Generisk Zestril används för att behandla högt blodtryck ensam eller tillsammans med andra läkemedel. Det används också för att hantera hjärtsvikt eller förbättra överlevnaden efter en hjärtattack.

Dosage
  • 2.5mg
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.61 kr 1068.39
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 818.93
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 1602.31
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 2421.34
180 tablets kr 14.25 kr 2564.71 kr 3845.61
360 tablets kr 13.66 kr 4915.93 kr 7904.69
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.68 kr 890.34
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 462.83
90 tablets kr 18.60 kr 1674.04 kr 996.97
120 tablets kr 16.03 kr 1923.40 kr 1637.96
180 tablets kr 14.25 kr 2564.71 kr 2777.33
360 tablets kr 13.16 kr 4737.88 kr 5946.19
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.05 kr 961.54
60 tablets kr 23.74 kr 1424.69 kr 498.38
90 tablets kr 21.37 kr 1923.40 kr 961.21
120 tablets kr 17.51 kr 2101.55 kr 1744.60
180 tablets kr 15.04 kr 2707.21 kr 3062.01
360 tablets kr 13.85 kr 4987.23 kr 6551.20

Vad är Zestril och vad används det för?

Zestril är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i Zestril är lisinopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Zestril fungerar genom att minska blodkärlens sammandragning och därigenom sänka blodtrycket. Det kan också hjälpa till att förbättra hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt.

Hur ska jag ta Zestril?

Zestril ska tas en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att ta det på samma tid varje dag för att upprätthålla en jämn nivå av läkemedlet i kroppen. Doseringen av Zestril beror på patientens tillstånd och hälsa, och det är viktigt att följa läkarens instruktioner för att undvika biverkningar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Zestril?

De vanligaste biverkningarna av Zestril inkluderar yrsel, huvudvärk, trötthet, hosta och illamående. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera hudutslag, klåda, diarré och muskelvärk. Om du upplever några allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar eller tunga, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Kan jag ta Zestril om jag är gravid eller ammar?

Nej, Zestril ska inte tas under graviditet eller amning. Det kan vara skadligt för fostret eller spädbarnet. Om du planerar att bli gravid eller om du är gravid, ska du rådgöra med din läkare om alternativa behandlingsalternativ.

Vilka läkemedel kan interagera med Zestril?

Zestril kan interagera med andra läkemedel, inklusive diuretika, NSAID-läkemedel och blodtryckssänkande läkemedel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott, för att undvika eventuella interaktioner.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Zestril?

Det rekommenderas inte att dricka alkohol när du tar Zestril eftersom det kan öka risken för biverkningar, som yrsel och trötthet. Det är också viktigt att undvika att köra eller hantera tunga maskiner när du tar Zestril, eftersom det kan påverka din förmåga att utföra dessa uppgifter.

Vad händer om jag missar en dos av Zestril?

Om du missar en dos av Zestril, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga doseringsplan. Ta aldrig en dubbel dos av Zestril för att kompensera för en missad dos.

Kan jag sluta ta Zestril plötsligt?

Nej, det rekommenderas inte att sluta ta Zestril plötsligt utan att först rådgöra med din läkare. Att sluta ta Zestril kan öka risken för högt blodtryck och andra hälsoproblem. Din läkare kan gradvis minska dosen av Zestril för att undvika eventuella biverkningar.

Vilka försiktighetsåtgärder bör jag ta när jag tar Zestril?

Det är viktigt att informera din läkare om alla dina hälsotillstånd och mediciner du tar innan du börjar ta Zestril. Du bör också undvika att bli dehydrerad genom att dricka tillräckligt med vätska under behandlingen. Om du upplever några allvarliga biverkningar eller om du har några frågor eller bekymmer om att ta Zestril, ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal för råd.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.