Zanaflex Sverige

Zanaflex är ett muskelavslappnande läkemedel som används för att behandla muskelspasmer och stelhet.

Dosage
  • 2mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.96 kr 1318.73
60 tablets kr 26.73 kr 1603.92 kr 1033.53
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 1674.95
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 2458.96
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 4062.56
360 tablets kr 20.89 kr 7521.64 kr 8303.06

Vad är Zanaflex och vad används det för?

Zanaflex är ett muskelavslappnande läkemedel som används för att behandla muskelspasmer och stelhet. Det är vanligtvis förskrivet för personer med multipel skleros, ryggmärgsskador eller andra sjukdomar som påverkar musklerna.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Zanaflex?

De vanligaste biverkningarna av Zanaflex inkluderar trötthet, yrsel, illamående, kräkningar, förstoppning och torr mun. Andra möjliga biverkningar inkluderar huvudvärk, sömnighet, muskelsvaghet och minskad sexuell lust.

Hur tas Zanaflex?

Zanaflex tas vanligtvis tre gånger om dagen, med eller utan mat. Doseringen kan variera beroende på patientens behov och tolerans. Det är viktigt att inte överskrida den rekommenderade dosen utan att först rådfråga en läkare.

Kan Zanaflex orsaka beroende?

Ja, Zanaflex kan orsaka beroende om det tas under en längre tid eller i högre doser än rekommenderat. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte överskrida den rekommenderade dosen.

Kan Zanaflex tas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Zanaflex är säkert att ta under graviditet eller amning. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga en läkare innan de tar Zanaflex.

Kan Zanaflex interagera med andra läkemedel?

Ja, Zanaflex kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodtrycksmediciner, antidepressiva medel och läkemedel som påverkar leverfunktionen. Det är viktigt att informera läkaren om alla mediciner som tas innan man börjar ta Zanaflex.

Vad ska jag göra om jag missar en dos Zanaflex?

Om en dos Zanaflex har missats, ska den tas så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga doseringen återupptas.

Kan Zanaflex påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Zanaflex kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Det är viktigt att undvika aktiviteter som kräver koncentration och koordination tills man vet hur Zanaflex påverkar en.

Hur länge kan jag ta Zanaflex?

Längden på behandlingen med Zanaflex beror på patientens behov och tolerans. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte överskrida den rekommenderade behandlingstiden.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Zanaflex?

Om allvarliga biverkningar av Zanaflex upplevs, som andningssvårigheter, bröstsmärta eller anfall, ska omedelbart söka läkarvård.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.