Pletal Sverige

Pletal är en medicin som används för att behandla symtom på perifer kärlsjukdom genom att förbättra blodflödet i benen.

Dosage
  • 50mg
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 31.98 kr 959.49
60 tablets kr 30.54 kr 1832.16 kr 86.82
90 tablets kr 27.15 kr 2443.21 kr 435.26
120 tablets kr 24.00 kr 2879.55 kr 958.41
180 tablets kr 23.27 kr 4188.88 kr 1568.06
360 tablets kr 21.82 kr 7854.61 kr 3659.27
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.93 kr 1317.84
60 tablets kr 39.78 kr 2386.55 kr 249.14
90 tablets kr 38.79 kr 3490.91 kr 462.62
120 tablets kr 38.00 kr 4559.73 kr 711.65
180 tablets kr 37.41 kr 6732.91 kr 1174.16
360 tablets kr 36.91 kr 13287.98 kr 2526.15

Vad är Pletal och vad används det för?

Pletal är en medicin som används för att behandla symtom på perifer kärlsjukdom genom att förbättra blodflödet i benen. Det aktiva ämnet i Pletal är cilostazol.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Pletal?

De vanligaste biverkningarna av Pletal är huvudvärk, yrsel, illamående, diarré och ökad hjärtrytm.

Kan Pletal användas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Pletal kan påverka fostret eller överföras till bröstmjölk, så det är bäst att undvika att använda Pletal under graviditet eller amning.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Pletal?

Om du missar en dos av Pletal, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema.

Kan Pletal interagera med andra mediciner?

Ja, Pletal kan interagera med vissa mediciner, inklusive blodförtunnande mediciner och vissa blodtrycksmediciner. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar innan du börjar ta Pletal.

Hur länge tar det för Pletal att börja fungera?

Effekten av Pletal kan variera från person till person, men det kan ta upp till 12 veckor för att se en förbättring av symtomen på perifer kärlsjukdom.

Vilka är de rekommenderade doserna av Pletal?

Den vanliga dosen av Pletal är 100 mg två gånger om dagen, en gång på morgonen och en gång på kvällen. Din läkare kan justera dosen beroende på din hälsa och symtom.

Kan Pletal användas av äldre patienter?

Ja, Pletal kan användas av äldre patienter, men dosjustering kan vara nödvändig beroende på deras hälsa och andra mediciner de tar.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Pletal?

Om du upplever allvarliga biverkningar av Pletal, som bröstsmärta eller andningssvårigheter, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp eller kontakta din läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.