Altace Sverige

Altace är en medicin som används för att sänka högt blodtryck och minska risken för hjärtattacker, stroke och njurskador. Den aktiva substansen i Altace kallas ramipril och den tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Altace fungerar genom att vidga blodkärlen och minska belastningen på hjärtat, vilket resulterar i sänkt blodtryck och förbättrad hjärt- och njurfunktion.

Dosage
  • 1.25mg
  • 2.5mg
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 23.25 kr 697.54
60 tablets kr 20.35 kr 1221.12 kr 173.95
90 tablets kr 18.42 kr 1657.78 kr 434.83
120 tablets kr 17.45 kr 2094.12 kr 696.03
180 tablets kr 15.51 kr 2792.41 kr 1392.81
360 tablets kr 15.27 kr 5498.22 kr 2872.22
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 34.89 kr 1046.74
60 tablets kr 31.99 kr 1919.41 kr 174.06
90 tablets kr 30.06 kr 2705.16 kr 435.04
120 tablets kr 27.63 kr 3315.88 kr 871.06
180 tablets kr 25.21 kr 4537.97 kr 1742.44
360 tablets kr 23.27 kr 8378.41 kr 4182.42
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 43.27 kr 1298.13
60 tablets kr 34.90 kr 2094.12 kr 502.15
90 tablets kr 32.96 kr 2966.79 kr 927.61
120 tablets kr 32.00 kr 3839.79 kr 1352.74
180 tablets kr 30.55 kr 5498.22 kr 2290.58
360 tablets kr 28.61 kr 10298.46 kr 5279.13
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 46.53 kr 1395.83
60 tablets kr 43.63 kr 2617.59 kr 174.06
90 tablets kr 41.69 kr 3752.54 kr 434.94
120 tablets kr 38.54 kr 4625.22 kr 958.09
180 tablets kr 35.88 kr 6458.03 kr 1916.93

Vad är Altace och vad används det för?

Altace är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck samt minska risken för hjärtattacker, stroke och njurskador. Den aktiva substansen i Altace kallas ramipril och den tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Altace fungerar genom att vidga blodkärlen och minska belastningen på hjärtat, vilket resulterar i sänkt blodtryck och förbättrad hjärt- och njurfunktion.

Hur ska jag ta Altace?

Altace tas vanligtvis en gång om dagen, med eller utan mat. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att först rådgöra med läkare. Altace kan tas antingen som en tablett eller en kapsel och ska sväljas hel utan att tuggas eller krossas.

Vilka biverkningar kan Altace orsaka?

Vanliga biverkningar av Altace inkluderar yrsel, trötthet, huvudvärk, hosta och illamående. Mindre vanliga biverkningar kan inkludera hudutslag, svullnad i ansiktet eller tungan, andningsbesvär och buksmärta. Om man upplever några allvarliga biverkningar, såsom bröstsmärta, svår yrsel eller andningssvårigheter, bör man omedelbart söka läkarvård.

Kan jag ta Altace om jag är gravid eller ammar?

Nej, Altace ska inte tas under graviditet eller amning. Det kan orsaka skador på fostret eller det nyfödda barnet. Om man planerar att bli gravid eller ammar, bör man rådgöra med läkare innan man tar Altace.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Altace?

Det är inte rekommenderat att dricka alkohol medan man tar Altace, eftersom alkohol kan öka biverkningarna av läkemedlet och minska dess effektivitet. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och undvika alkohol när man tar Altace.

Kan Altace interagera med andra läkemedel jag tar?

Ja, Altace kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive diuretika, NSAID-läkemedel och blodförtunnande medel. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel man tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, samt kosttillskott och örtmediciner.

Hur länge tar det för Altace att börja verka?

Effekten av Altace kan variera beroende på patientens tillstånd och dosering. Det kan ta några veckor innan man märker en märkbar förbättring av blodtrycket eller andra symtom. Det är viktigt att fortsätta ta Altace enligt läkarens instruktioner även om man inte märker någon omedelbar effekt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Altace?

Om man missar en dos av Altace, bör man ta den så snart man kommer ihåg det. Om det är nära nästa doseringstillfälle, ska man hoppa över den missade dosen och fortsätta med den ordinarie dosen. Man bör inte ta dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Kan Altace orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Altace kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om man upplever hudutslag, svullnad i ansiktet eller tungan, andningsbesvär eller andra tecken på allergisk reaktion, bör man omedelbart söka läkarvård.

Hur kan jag minska risken för biverkningar av Altace?

För att minska risken för biverkningar av Altace är det viktigt att följa läkarens instruktioner och ta läkemedlet enligt ordination. Man bör undvika att ändra dosen eller avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare. Det är också viktigt att informera läkaren om alla läkemedel man tar och undvika alkohol och tobak medan man tar Altace.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.