Vasotec Sverige

Vasotec är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt genom att minska blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen. Det aktiva ämnet i Vasotec är enalapril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Vasotec kan också användas för att behandla njursjukdomar hos patienter med diabetes.

Dosage
  • 2.5mg
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 17.82 kr 1069.10 kr 855.26
90 tablets kr 12.67 kr 1140.45 kr 1746.08
120 tablets kr 10.99 kr 1318.73 kr 2529.99
180 tablets kr 9.31 kr 1675.16 kr 4097.91
360 tablets kr 8.91 kr 3208.05 kr 8338.09
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 33.26 kr 997.86
60 tablets kr 19.60 kr 1176.13 kr 819.58
90 tablets kr 15.05 kr 1354.29 kr 1639.27
120 tablets kr 11.88 kr 1425.65 kr 2565.77
180 tablets kr 9.70 kr 1746.52 kr 4240.61
360 tablets kr 9.31 kr 3350.65 kr 8623.61
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.02 kr 1140.45
60 tablets kr 26.73 kr 1603.92 kr 676.99
90 tablets kr 23.37 kr 2102.95 kr 1318.40
120 tablets kr 21.39 kr 2566.42 kr 1995.39
180 tablets kr 19.01 kr 3422.00 kr 3420.71
360 tablets kr 18.42 kr 6630.38 kr 7055.04

Vad är Vasotec och vad används det för?

Vasotec är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och njursjukdomar hos patienter med diabetes. Det aktiva ämnet i Vasotec är enalapril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Vasotec fungerar genom att minska blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen.

Vilka är biverkningarna av Vasotec?

Biverkningarna av Vasotec kan inkludera yrsel, huvudvärk, trötthet, hosta, illamående, kräkningar, diarré och hudutslag. Allvarliga biverkningar kan inkludera allergiska reaktioner, svåra hudreaktioner och leverproblem. Det är viktigt att informera din läkare om du upplever några biverkningar.

Vilka är kontraindikationerna för Vasotec?

Vasotec är kontraindicerat hos patienter med allergi mot enalapril eller något annat ACE-hämmare, gravida kvinnor och patienter med angioödem. Det är viktigt att informera din läkare om du har någon känd allergi eller om du är gravid innan du tar Vasotec.

Hur ska Vasotec tas?

Vasotec tas vanligtvis en gång om dagen, antingen med eller utan mat. Doseringen beror på patientens tillstånd och kan justeras av din läkare. Det är viktigt att ta Vasotec enligt din läkares anvisningar och inte att ändra doseringen utan att först rådgöra med din läkare.

Hur lång tid tar det för Vasotec att börja verka?

Vasotec kan ta upp till två veckor för att börja verka fullt ut. Det är viktigt att fortsätta ta Vasotec enligt din läkares anvisningar även om du inte märker någon omedelbar förbättring av ditt tillstånd.

Kan Vasotec tas under graviditet och amning?

Vasotec är kontraindicerat under graviditet eftersom det kan orsaka skador på fostret. Om du blir gravid medan du tar Vasotec, ska du omedelbart informera din läkare. Det är också oklart om Vasotec utsöndras i modersmjölk, så det är viktigt att rådgöra med din läkare innan du tar Vasotec under amning.

Kan Vasotec orsaka interaktioner med andra läkemedel?

Ja, Vasotec kan interagera med andra läkemedel, inklusive diuretika, NSAID-läkemedel, blodtrycksmediciner och vissa antidepressiva medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vilka är försiktighetsåtgärderna vid användning av Vasotec?

Försiktighetsåtgärder bör vidtas vid användning av Vasotec hos äldre patienter, patienter med nedsatt njurfunktion, patienter med hjärtsjukdomar och patienter med diabetes. Det är också viktigt att undvika att dricka alkohol medan du tar Vasotec eftersom det kan öka biverkningarna.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Vasotec?

Om du missar en dos av Vasotec, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för den missade dosen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.