Gutron Sverige

Midodrine används för att behandla lågt blodtryck (hypotoni). Det används till patienter som upplever yrsel på grund av lågt blodtryck medan de plötsligt står upp från sittande eller liggande ställning. Detta läkemedel orsakar åtstramning av blodkärlen och resulterar i att ditt blodtryck höjs.

Dosage
  • 2.5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
20 tablets kr 105.08 kr 2101.55
60 tablets kr 95.00 kr 5699.74 kr 604.90
120 tablets kr 87.28 kr 10473.49 kr 2135.80

Vad är Gutron och vad används det för?

Gutron är ett läkemedel som används för att behandla lågt blodtryck och yrsel hos patienter med autonoma nervsystemstörningar. Det verksamma ämnet i Gutron är midodrinhydroklorid som fungerar genom att öka blodtrycket genom sammandragning av blodkärlen.

Hur ska Gutron tas?

Gutron ska tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas läkemedlet tre gånger om dagen med minst tre timmars mellanrum. Gutron ska tas med mat för att minska risken för biverkningar.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Gutron?

De vanligaste biverkningarna av Gutron inkluderar huvudvärk, illamående, kräkningar, sömnlöshet och klåda. Andra biverkningar kan inkludera högt blodtryck, bröstsmärta och hjärtklappning.

Kan Gutron tas under graviditet eller amning?

Det finns begränsad information om användning av Gutron under graviditet eller amning. Det är viktigt att diskutera användning av Gutron med läkare om du är gravid eller ammar.

Kan Gutron tas tillsammans med andra läkemedel?

Gutron kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodtrycksmediciner och antidepressiva medel. Det är viktigt att informera läkare om alla läkemedel som tas innan man börjar ta Gutron.

Vilka är de viktigaste försiktighetsåtgärderna vid användning av Gutron?

Det är viktigt att undvika att ta Gutron innan sänggåendet eftersom det kan orsaka sömnlöshet. Gutron kan också orsaka högt blodtryck, så det är viktigt att övervaka blodtrycket regelbundet under behandlingen.

Kan Gutron orsaka beroende?

Nej, Gutron orsakar inte beroende.

Vilka är de vanligaste indikationerna för användning av Gutron?

De vanligaste indikationerna för användning av Gutron är lågt blodtryck och yrsel hos patienter med autonoma nervsystemstörningar.

Kan Gutron användas för att behandla andra tillstånd?

Gutron är endast godkänt för behandling av lågt blodtryck och yrsel hos patienter med autonoma nervsystemstörningar. Det används inte för behandling av andra tillstånd.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.