Zithromax Dispersible Sverige

Generisc lösligt Zithromax(Azitromycin) för att behandla många olika typer av bakteriella infektioner såsom luftvägsinfektioner, hudinfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar. Hos barn är det effektivt mot otitis media, lunginflammation, halsfluss och streptokocker i hals

Dosage
 • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
12 tablets kr 109.82 kr 1317.84
30 tablets kr 79.55 kr 2386.55 kr 908.06
60 tablets kr 70.06 kr 4203.42 kr 2385.80
90 tablets kr 43.93 kr 3954.07 kr 5929.76

Vad ar azitromycin?

 • Azitromycin ar en grupp lakemedel som kallas makrolider antibiotika. Azitromycin bekampar bakterier i kroppen.
 • Azitromycin anvands for att behandla manga olika typer av infektioner orsakade av bakterier, sasom luftvagsinfektioner, hudinfektioner, oroninfektioner och sexuellt overforbara sjukdomar.
 • Azitromycin kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om azitromycin?

 • Anvand inte azitromycin om du nagonsin har haft en allergisk reaktion mot detta lakemedel eller liknande lakemedel sasom erytromycin (E-Mycin, sen-Tab, EES), klaritromycin (Biaxin) eller andra makrolider antibiotika.
 • Innan azitromycin, beratta for din lakare om du har:
  • leversjukdom,
  • njursjukdom,
  • en hjartrytmen sjukdom, eller
  • en historia Lang QT-syndrom.
 • Om du har nagot av dessa villkor kan du inte att kunna anvanda azitromycin, eller kanske du behover en dos anpassning eller speciella tester under behandlingen.
 • FDA graviditet kategori B. Denna medicinering forvantas inte vara skadligt for fostret. Tala om for din lakare om du ar gravid eller planerar att bli gravida under behandlingen.
 • Ta inte detta lakemedel utan att tala om for din lakare om du ammar ett barn.

Hur ska jag ta azitromycin?

 • Ta detta lakemedel exakt som det var ordinerats at dig. Ta inte medicinen i storre mangder, eller ta det under langre tid an vad som rekommenderas av din lakare. Dosen och langd av behandling med azitromycin kan inte vara samma for alla typer av infektioner.
 • Azitromycin kapslar skall tas pa fastande mage med ett helt glas (8 ounces) vatten. Ta kapsel minst 1 timme fore eller 2 timmar efter att ha atit en maltid.
 • Azitromycin tabletter eller pulver oral suspension kan tas med eller utan foda. Ta tabletter eller oral suspension med mat om lakemedlet uppror magen.
 • Ta inte azitromycin samtidigt som tar en fruktsalt som innehaller aluminium eller magnesium. Detta inkluderar Rolaids, Maalox, Mylanta, Mjolk fran Magnesia, Pepcid Fullborda och andra. Dessa antacida kan gora azitromycin mindre effektiva nar de tas samtidigt.
 • Det ar viktigt att ta azitromycin regelbundet for att fa de mest nytta.
 • Store denna medicin i rumstemperatur borta fran fukt och varme. Kasta bort alla oanvanda flytande lakemedel efter 10 dagar.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Om det nastan ar dags for din nasta dos, hoppa over den missade dosen och ta lakemedlet vid nasta regelbundna temne. Ta inte extra medicin for att kompensera den missade dosen.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarhjalp om du tror att du har anvant for mycket av detta lakemedel.
 • Symtom pa en azitromycin overdosering kan omfatta illamaende, krakningar, diarre, och magen obehag.

Vilka ar de eventuella biverkningar av azitromycin?

 • Fa akut medicinsk hjalp om du har nagot av dessa tecken pa en allergisk reaktion: nasselfeber, andningssvarigheter, svullnad av ansiktet, lappar, tunga eller svalg.
 • Sluta att anvanda azitromycin och ring din lakare omedelbart om du har nagot av dessa allvarliga biverkningar:
  • diarre ar vattnig eller blodig,
  • brostet, ojamn hjartrytm, eller
  • illamaende, magont, lag feber, aptitloshet, mork urin, lera-fargad avforing, gulsot (gulnar av hud eller ogon).
 • Fortsatt anvanda azitromycin och tala med din lakare om du har nagon av dessa mindre allvarliga biverkningar:
  • latt illamaende, krakningar, diarre, forstoppning eller magont,
  • yrsel, trott kansla eller huvudvark;
  • vaginal klada eller tomning, eller
  • mild klada eller hud utslag.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med azitromycin?

 • antacida
 • astemizol
 • digoxin
 • dihydroergotamin
 • ergotamin
 • Magnesiumsalter
 • terfenadin
 • triazolam
 • warfarin
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.