Nitrostat Sverige

Nitrostat är ett läkemedel som innehåller nitroglycerin och används för att behandla bröstsmärta som orsakas av kärlkramp. Det fungerar genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Det tas vanligtvis som en tablett som placeras under tungan och bör lösas upp där.

Dosage
  • 2.6mg
  • 6.4mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.55 kr 1246.54
60 tablets kr 24.93 kr 1495.89 kr 997.19
90 tablets kr 21.37 kr 1923.40 kr 1816.22
120 tablets kr 19.89 kr 2386.55 kr 2599.60
180 tablets kr 17.61 kr 3170.37 kr 4308.87
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.49 kr 1424.69
60 tablets kr 29.09 kr 1745.35 kr 1104.04
90 tablets kr 23.35 kr 2101.55 kr 2172.53
120 tablets kr 21.37 kr 2564.71 kr 3134.07
180 tablets kr 19.00 kr 3419.72 kr 5128.44

Vad är Nitrostat och vad används det för?

Nitrostat är ett läkemedel som innehåller nitroglycerin och används för att behandla bröstsmärta som orsakas av kärlkramp. Det fungerar genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat.

Hur ska man ta Nitrostat?

Nitrostat tas vanligtvis som en tablett som placeras under tungan och bör lösas upp där. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant och inte ta mer än rekommenderat.

Vilka biverkningar kan Nitrostat orsaka?

Vanliga biverkningar av Nitrostat inkluderar huvudvärk, yrsel och illamående. Andra möjliga biverkningar inkluderar hudutslag, muskelvärk och synförändringar. Om man upplever några allvarliga biverkningar, såsom andningssvårigheter eller bröstsmärta, bör man söka medicinsk hjälp omedelbart.

Kan Nitrostat interagera med andra läkemedel?

Ja, Nitrostat kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodtrycksmediciner och vissa antidepressiva läkemedel. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel man tar innan man börjar ta Nitrostat.

Kan Nitrostat tas under graviditet eller amning?

Nitrostat bör inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med läkaren innan man tar Nitrostat under dessa omständigheter.

Vad ska man göra om man missar en dos av Nitrostat?

Om man missar en dos av Nitrostat, bör man ta den så snart man kommer ihåg det. Om det är nära nästa dos, ska man hoppa över den missade dosen och fortsätta enligt ordinerad dosering.

Kan Nitrostat orsaka beroende?

Nej, Nitrostat orsakar inte fysiskt eller psykiskt beroende. Det kan dock förlora sin effektivitet om det tas under en längre tid.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man ta när man tar Nitrostat?

Det är viktigt att informera läkaren om eventuella allergier eller andra hälsoproblem innan man börjar ta Nitrostat. Man bör också undvika att köra bil eller använda maskiner om man upplever yrsel eller trötthet efter att ha tagit Nitrostat.

Kan Nitrostat tas av personer med andra hälsoproblem, såsom högt blodtryck eller diabetes?

Nitrostat kan tas av personer med andra hälsoproblem, men det är viktigt att informera läkaren om eventuella hälsoproblem innan man börjar ta Nitrostat. Det kan också vara nödvändigt att justera doseringen eller övervaka eventuella biverkningar noggrant.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.