Effient Sverige

Effient används med aspirin av patienter med hjärtsjukdom (hjärtinfarkt, instabil angina) som genomgår en viss hjärtprocedur (angioplastik). Detta läkemedel hjälper till att förhindra andra allvarliga hjärt- / blodkärlsproblem (som hjärtattacker, stroke, blodproppar i stentar). Det hindrar blodplättar från att klibba ihop och bilda skadliga blodproppar. Denna "anti-trombocyt" effekt hjälper till att hålla normal blodcirkulation i kroppen.


Dosage
  • 5mg
  • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.90 kr 1496.89
60 tablets kr 42.77 kr 2566.42 kr 427.36
90 tablets kr 37.23 kr 3350.65 kr 1140.02
120 tablets kr 32.08 kr 3849.79 kr 2137.77
180 tablets kr 26.34 kr 4741.05 kr 4240.29
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 85.55 kr 2566.42
60 tablets kr 64.16 kr 3849.79 kr 1283.05
90 tablets kr 52.68 kr 4741.05 kr 2958.21
120 tablets kr 47.53 kr 5703.55 kr 4562.13
180 tablets kr 42.38 kr 7628.56 kr 7769.97

Vad är Effient och vad används det för?

Effient är ett läkemedel som används för att förebygga blodproppar hos personer som har haft hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Det aktiva ämnet i Effient är prasugrel och det fungerar genom att minska klumpbildning i blodet, vilket minskar risken för blodproppar.

Hur ska man ta Effient?

Effient ska tas en gång om dagen, vanligtvis tillsammans med aspirin. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och att inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkare.

Vilka biverkningar kan Effient ge?

Vanliga biverkningar av Effient inkluderar blödningar, huvudvärk, illamående och kräkningar. Allvarliga biverkningar kan inkludera blödningar i hjärnan eller mag-tarmkanalen. Det är viktigt att kontakta läkare omedelbart om några allvarliga biverkningar uppstår.

Kan Effient tas av alla personer med hjärtproblem?

Nej, Effient är inte lämpligt för alla personer med hjärtproblem. Personer som har haft en stroke, har en aktiv blödning eller har en hög risk för blödningar bör inte ta Effient. Det är viktigt att diskutera eventuella hälsoproblem med läkare innan man tar Effient.

Kan Effient tas under graviditet eller amning?

Effient bör inte tas under graviditet eller amning, eftersom det kan skada fostret eller spädbarnet. Det är viktigt att diskutera eventuella graviditetsplaner eller amning med läkare innan man tar Effient.

Kan Effient interagera med andra läkemedel?

Ja, Effient kan interagera med vissa läkemedel, inklusive andra blodförtunnande läkemedel och läkemedel som påverkar levern. Det är viktigt att informera läkare om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vilka försiktighetsåtgärder bör vidtas när man tar Effient?

Personer som tar Effient bör vara försiktiga när de hanterar vassa föremål eller deltar i aktiviteter som kan leda till skador eller blödningar. Det är också viktigt att undvika alkohol och att följa läkarens instruktioner för dosering.

Kan Effient orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Effient kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera andningssvårigheter, hudutslag och svullnad i ansikte eller hals. Det är viktigt att kontakta läkare omedelbart om några allergiska reaktioner uppstår.

Vad ska man göra om man missar en dos av Effient?

Om en dos av Effient missas, bör den tas så snart som möjligt. Om det är nära dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga doseringen fortsätta. Det är viktigt att inte ta dubbla doser av Effient för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.