Diovan Sverige

Diovan är ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller substansen valsartan. Det används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Dosage
  • 40mg
  • 80mg
  • 160mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 41.58 kr 1247.37
60 tablets kr 30.89 kr 1853.44 kr 641.31
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 1460.89
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 2173.55
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 3634.44
360 tablets kr 19.01 kr 6844.33 kr 8124.14
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.90 kr 1496.89
60 tablets kr 38.02 kr 2281.23 kr 712.55
90 tablets kr 34.06 kr 3065.46 kr 1425.21
120 tablets kr 32.97 kr 3956.71 kr 2030.85
180 tablets kr 30.10 kr 5418.36 kr 3562.98
360 tablets kr 27.43 kr 9874.54 kr 8088.14
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.16 kr 1924.68
60 tablets kr 52.87 kr 3172.48 kr 676.88
90 tablets kr 46.74 kr 4206.23 kr 1567.81
120 tablets kr 42.48 kr 5097.49 kr 2601.23
180 tablets kr 39.81 kr 7165.20 kr 4382.89

Vad är Diovan och vad används det för?

Diovan är ett läkemedel som används för att sänka högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det innehåller substansen valsartan som verkar genom att blockera effekterna av angiotensin II, en substans i kroppen som höjer blodtrycket.

Hur ska jag ta Diovan?

Diovan tas vanligtvis en gång om dagen, med eller utan mat. Doseringen beror på ditt tillstånd och din läkares rekommendationer. Det är viktigt att ta Diovan regelbundet för att få bästa effekt.

Vilka biverkningar kan Diovan orsaka?

De vanligaste biverkningarna av Diovan är yrsel, huvudvärk, trötthet och illamående. Andra möjliga biverkningar inkluderar muskelsmärta, diarré och förändringar i blodsockernivåerna. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Kan Diovan interagera med andra läkemedel?

Ja, Diovan kan interagera med andra läkemedel, inklusive vissa blodtrycksmediciner, diuretika och läkemedel som påverkar immunsystemet. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vilka är fördelarna med att ta Diovan?

Fördelarna med att ta Diovan inkluderar sänkt blodtryck och minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar. Diovan har visat sig vara effektivt för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt hos personer med högt blodtryck.

Är Diovan lämpligt för alla med högt blodtryck?

Nej, Diovan är inte lämpligt för alla med högt blodtryck. Din läkare kan avgöra om Diovan är rätt för dig baserat på din hälsa och medicinska historia. Diovan kan vara mindre effektivt för vissa personer, inklusive personer med nedsatt njurfunktion eller personer som tar vissa andra mediciner.

Kan Diovan orsaka beroende?

Nej, Diovan orsakar inte beroende. Det är inte en vanligen missbrukat substans och det finns inga rapporter om att Diovan leder till fysiskt eller psykologiskt beroende.

Kan Diovan användas under graviditet eller amning?

Nej, Diovan rekommenderas inte under graviditet eller amning. Det kan orsaka skador på fostret eller spädbarnet.

Kan Diovan påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Diovan kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Var försiktig när du utför aktiviteter som kräver koncentration och uppmärksamhet.

Vad ska jag göra om jag missar en dos Diovan?

Om du missar en dos Diovan, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering. Ta inte extra doser för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.