Ticlid Sverige

Ticlid är ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar genom att hämma blodplättar från att klumpa ihop sig. Det används vanligtvis för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke eller andra blodproppar hos personer med tidigare hjärt- eller kärlsjukdomar.

Dosage
  • 250mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.86 kr 1495.89
60 tablets kr 46.90 kr 2814.06 kr 177.72
90 tablets kr 44.73 kr 4025.38 kr 462.30
120 tablets kr 43.64 kr 5236.59 kr 746.98
180 tablets kr 44.12 kr 7942.07 kr 1033.27

Vad är Ticlid för typ av medicin och vad används den för?

Ticlid är en medicin som används för att förhindra blodproppar genom att hämma blodplättar från att klumpa ihop sig. Den används vanligtvis för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke eller andra blodproppar hos personer med tidigare hjärt- eller kärlsjukdomar.

Hur ska Ticlid tas och vilken dosering är vanlig?

Ticlid tas vanligtvis som en tablett två gånger om dagen, med eller utan mat. Doseringen kan variera beroende på patientens ålder, hälsa och andra faktorer. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte ändra doseringen utan att först rådgöra med läkaren.

Vilka biverkningar kan Ticlid orsaka?

Ticlid kan orsaka biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, trötthet, hudutslag och blåmärken. Mer allvarliga biverkningar kan inkludera blödningar, blod i urinen eller avföringen, eller svårighet att andas. Om en patient upplever någon av dessa biverkningar bör de omedelbart kontakta sin läkare.

Vilka läkemedel kan påverka Ticlid och hur kan de påverka det?

Vissa läkemedel kan påverka effekten av Ticlid eller öka risken för biverkningar. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott. Särskilt viktigt är att informera om läkemedel som påverkar blodkoagulationen, såsom warfarin eller heparin.

Kan Ticlid tas under graviditet eller amning?

Gravida kvinnor bör inte ta Ticlid utan att först rådgöra med sin läkare. Det är oklart om Ticlid kan överföras till bröstmjölk, så kvinnor som ammar bör också rådgöra med sin läkare innan de tar medicinen.

Kan Ticlid orsaka allergiska reaktioner?

Ja, vissa personer kan vara allergiska mot Ticlid eller dess ingredienser. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter eller svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals. Om någon upplever några av dessa symtom efter att ha tagit Ticlid, bör de omedelbart kontakta sin läkare.

Vad ska man göra om man missar en dos av Ticlid?

Om en dos av Ticlid missas, bör den tas så snart som möjligt. Om det är nära dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och läkemedlet tas som vanligt. Man bör inte ta en dubbel dos av Ticlid för att kompensera för en missad dos.

Hur länge ska Ticlid tas?

Längden på behandlingen med Ticlid kan variera beroende på patientens hälsotillstånd och andra faktorer. Det är viktigt att följa läkarens anvisningar och inte avbryta behandlingen utan att först rådgöra med läkaren.

Kan Ticlid påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Ticlid kan orsaka biverkningar som yrsel eller trötthet, vilket kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Patienter som upplever dessa biverkningar bör undvika att köra bil eller använda maskiner tills biverkningarna har försvunnit.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.