Monurol Sverige

Fosfomycin är ett antibiotikum som bekämpar infektioner orsakade av bakterier. Fosfomycin används för att behandla halsinfektioner. Fosfomycin ges vanligtvis i endast en dos. Ta inte mer än en engångsdos utan din läkares rekommendation.

Dosage
  • 3g
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
5 sachets kr 733.81 kr 3669.07
10 sachets kr 630.54 kr 6305.40 kr 1032.73

Vad är Monurol och vad används det för?

Monurol är ett antibiotikum som används för att behandla akut cystit (urinvägsinfektion) hos kvinnor. Det innehåller den aktiva substansen fosfomycin och tas som en engångsdos i form av ett pulver som löses upp i vatten.

Hur tas Monurol?

Monurol tas som en engångsdos genom att lösa upp pulveret i vatten och dricka det. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och administrering.

Vilka biverkningar kan Monurol ge?

Vanliga biverkningar av Monurol inkluderar illamående, diarré, huvudvärk och yrsel. Mer allvarliga biverkningar är ovanliga men kan inkludera allergiska reaktioner, andningssvårigheter och svår diarré.

Kan Monurol tas under graviditet och amning?

Det finns begränsad information om användning av Monurol under graviditet och amning. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga sin läkare innan de tar Monurol.

Kan Monurol interagera med andra läkemedel?

Monurol kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive probenecid, som kan öka nivåerna av Monurol i kroppen. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan Monurol används.

Hur snabbt verkar Monurol?

Monurol börjar verka inom några timmar efter att det har tagits och kan lindra symtomen på urinvägsinfektion inom 24-48 timmar.

Hur länge ska Monurol tas?

Monurol tas vanligtvis som en engångsdos, men läkaren kan rekommendera upprepade doser om infektionen inte förbättras eller återkommer.

Kan Monurol orsaka resistens mot antibiotika?

Eftersom Monurol är ett antibiotikum finns det en risk för att det kan orsaka resistens mot antibiotika om det används för ofta eller på fel sätt. Det är viktigt att använda Monurol endast enligt läkarens instruktioner.

Kan Monurol orsaka en svampinfektion?

Monurol kan störa den normala balansen av bakterier i kroppen och orsaka en svampinfektion. Om en svampinfektion uppstår efter att Monurol har tagits bör läkaren kontaktas.

Finns det några särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas när man tar Monurol?

Personer som har nedsatt njurfunktion eller som har allergiska reaktioner på fosfomycin bör undvika att ta Monurol. Det är också viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och administrering av Monurol.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.