Ranexa Sverige

Ranexa (ranolazin) är ett läkemedel mot kärlkramp. Det fungerar genom att förbättra blodflödet för att hjälpa hjärtat arbeta mer effektivt. Ranolazin användas för att behandla kronisk angina prectoris (bröstsmärtor). Ranolazin är förbjudet att användas under en akut attack av kärlkramp.

Dosage
  • 500mg
  • 1000mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 42.74 kr 1282.19
60 tablets kr 29.09 kr 1745.35 kr 819.03
90 tablets kr 25.33 kr 2279.70 kr 1566.87
120 tablets kr 23.45 kr 2814.06 kr 2314.71
180 tablets kr 21.37 kr 3847.22 kr 3845.93
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.86 kr 1495.89
60 tablets kr 38.00 kr 2279.70 kr 712.08
90 tablets kr 33.25 kr 2992.21 kr 1495.46
120 tablets kr 29.09 kr 3490.91 kr 2492.65
180 tablets kr 26.32 kr 4737.88 kr 4237.46

Vad är Ranexa och vad används det för?

Ranexa är ett läkemedel som används för att behandla kronisk angina, vilket är en typ av bröstsmärta som orsakas av förträngda blodkärl i hjärtat. Ranexa fungerar genom att öka blodflödet till hjärtat och minska belastningen på hjärtat under ansträngning. Detta kan hjälpa till att minska frekvensen och svårighetsgraden av anginaattacker.

Hur ska jag ta Ranexa?

Ranexa ska tas enligt läkarens ordination. Vanligtvis tas det två gånger om dagen, med eller utan mat. Tabletterna ska sväljas hela och inte tuggas eller krossas.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Ranexa?

De vanligaste biverkningarna av Ranexa inkluderar huvudvärk, yrsel, illamående, förstoppning och muskelsmärta. Andra mindre vanliga biverkningar kan inkludera svettningar, trötthet och svullnad i händer och fötter.

Kan jag ta Ranexa om jag är gravid eller ammar?

Det är inte känt om Ranexa kan skada ett ofött barn eller överföras till bröstmjölk. Därför bör du diskutera med din läkare om det är säkert att ta Ranexa om du är gravid eller ammar.

Kan jag ta Ranexa om jag har andra medicinska tillstånd?

Du bör informera din läkare om alla medicinska tillstånd du har, inklusive lever- eller njursjukdom, hjärtsvikt eller om du tar andra läkemedel. Det kan vara nödvändigt att justera dosen eller övervaka dig noggrant under behandlingen med Ranexa.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Ranexa?

Det är inte känt om det finns några interaktioner mellan Ranexa och alkohol. Men det är alltid bäst att undvika att dricka alkohol medan du tar mediciner.

Kan Ranexa orsaka en allergisk reaktion?

Ja, det är möjligt att du kan ha en allergisk reaktion på Ranexa. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals, andningssvårigheter eller yrsel. Om du upplever några av dessa symtom, kontakta omedelbart din läkare.

Kan jag sluta ta Ranexa plötsligt?

Nej, du bör inte sluta ta Ranexa plötsligt utan att först rådgöra med din läkare. Att plötsligt sluta ta Ranexa kan orsaka en ökning av anginaattacker.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Ranexa?

Om du missar en dos av Ranexa, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.