Zocor Sverige

Zocor är ett läkemedel som används för att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet. Det innehåller en aktiv substans som kallas simvastatin och tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Zocor fungerar genom att minska produktionen av kolesterol i levern och därmed sänka nivåerna av LDL-kolesterol i blodet. Det kan också öka nivåerna av HDL-kolesterol, vilket är den "goda" typen av kolesterol. Zocor är receptbelagt och ska användas under övervakning av en läkare.

Dosage
  • 10mg
  • 20mg
  • 40mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 30.00 kr 899.95
60 tablets kr 23.51 kr 1410.90 kr 389.01
90 tablets kr 21.56 kr 1940.13 kr 759.72
120 tablets kr 19.11 kr 2293.00 kr 1306.81
180 tablets kr 17.64 kr 3175.42 kr 2224.30
360 tablets kr 17.15 kr 6174.90 kr 4624.53
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.20 kr 1146.12
60 tablets kr 36.75 kr 2204.81 kr 87.43
90 tablets kr 34.30 kr 3087.23 kr 351.12
120 tablets kr 32.34 kr 3881.25 kr 703.22
180 tablets kr 29.89 kr 5380.99 kr 1495.71
360 tablets kr 27.94 kr 10056.80 kr 3696.60
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 52.91 kr 1587.17
60 tablets kr 50.87 kr 3051.96 kr 122.37
90 tablets kr 49.00 kr 4410.38 kr 351.12
120 tablets kr 47.05 kr 5645.66 kr 703.00
180 tablets kr 45.09 kr 8116.01 kr 1406.98

Vad är Zocor och vad används det för?

Zocor är ett läkemedel som används för att sänka höga nivåer av kolesterol i blodet. Det innehåller en aktiv substans som kallas simvastatin och tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Zocor fungerar genom att minska produktionen av kolesterol i levern och därmed sänka nivåerna av LDL-kolesterol i blodet. Det kan också öka nivåerna av HDL-kolesterol, vilket är den "goda" typen av kolesterol.

Hur ska jag ta Zocor?

Zocor ska tas en gång om dagen, vanligtvis på kvällen. Det kan tas med eller utan mat, men det är viktigt att ta det vid samma tidpunkt varje dag. Doseringen av Zocor beror på dina individuella behov och din läkares rekommendationer. Du bör inte ändra dosen eller sluta ta Zocor utan att först rådfråga din läkare.

Vilka biverkningar kan Zocor orsaka?

Zocor kan orsaka vissa biverkningar, inklusive muskelsmärta, muskelsvaghet, trötthet, huvudvärk, illamående, kräkningar, diarré och förstoppning. Om du upplever några av dessa biverkningar eller om de blir allvarliga, bör du kontakta din läkare omedelbart.

Kan Zocor orsaka muskelskador?

Ja, Zocor kan orsaka muskelskador, inklusive rabdomyolys, som är en allvarlig muskelsjukdom som kan leda till njursvikt. Om du upplever muskelsmärta, muskelsvaghet eller mörkfärgad urin medan du tar Zocor, bör du omedelbart kontakta din läkare.

Kan jag ta Zocor om jag är gravid eller ammar?

Nej, Zocor ska inte tas under graviditet eller amning eftersom det kan orsaka fosterskador eller skada det nyfödda barnet. Om du är gravid eller ammar, bör du rådfråga din läkare innan du tar Zocor.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Zocor?

Ja, det är vanligtvis säkert att dricka alkohol i måttliga mängder medan du tar Zocor. Men du bör undvika att dricka stora mängder alkohol eftersom det kan öka risken för leverskador.

Kan jag ta andra läkemedel samtidigt som Zocor?

Det beror på vilka andra läkemedel du tar. Vissa läkemedel kan interagera med Zocor och öka risken för biverkningar. Du bör informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Zocor?

Om du missar en dos av Zocor, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och ta bara nästa dos som vanligt. Du bör inte ta en dubbel dos av Zocor för att kompensera för en missad dos.

Kan Zocor användas för att förebygga hjärtsjukdomar?

Ja, Zocor kan användas för att förebygga hjärtsjukdomar hos personer med höga kolesterolnivåer. Det kan hjälpa till att minska risken för hjärtattacker, stroke och andra hjärtsjukdomar.

Hur länge ska jag ta Zocor?

Du bör ta Zocor så länge din läkare rekommenderar det. Det är vanligtvis ett långvarigt läkemedel som tas under en längre tid för att sänka kolesterolnivåerna och minska risken för hjärtsjukdomar. Du bör inte sluta ta Zocor utan att först rådfråga din läkare.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.