Furadantin Sverige

Furadantin är ett antibiotikum som används för att behandla urinvägsinfektioner.

Dosage
  • 50mg
  • 100mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
100 tablets kr 22.10 kr 2209.87
200 tablets kr 20.14 kr 4028.07 kr 391.68
300 tablets kr 19.25 kr 5774.80 kr 854.83
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 47.52 kr 1425.65
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 1104.78
90 tablets kr 21.39 kr 1924.68 kr 2352.26
120 tablets kr 19.01 kr 2281.23 kr 3421.36
180 tablets kr 18.02 kr 3243.73 kr 5310.15
360 tablets kr 16.83 kr 6059.99 kr 11047.76

Vad är Furadantin och vad används det för?

Furadantin är ett antibiotikum som används för att behandla urinvägsinfektioner. Det verksamma ämnet i Furadantin är nitrofurantoin, som bekämpar bakterier genom att förstöra deras cellväggar.

Vilka typer av urinvägsinfektioner kan Furadantin behandla?

Furadantin kan användas för att behandla både övre och nedre urinvägsinfektioner. Det är vanligtvis effektivt mot de flesta typer av bakterier som orsakar urinvägsinfektioner.

Hur ska jag ta Furadantin?

Furadantin tas vanligtvis två till fyra gånger om dagen med eller strax efter mat. Det är viktigt att ta hela kuren även om symptomen försvinner tidigare än förväntat. Om du missar en dos, ta den så snart som möjligt och fortsätt sedan som vanligt.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Furadantin?

De vanligaste biverkningarna av Furadantin är illamående, kräkningar och diarré. Andra möjliga biverkningar inkluderar huvudvärk, yrsel och hudutslag. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta din läkare omedelbart.

Vilka läkemedel ska jag undvika när jag tar Furadantin?

Du bör undvika att ta magnesiumtrisilikat, antacida som innehåller magnesium eller järnpreparat samtidigt som du tar Furadantin. Dessa läkemedel kan minska effektiviteten av Furadantin.

Kan jag ta Furadantin om jag är gravid eller ammar?

Furadantin kan tas under graviditet, men du bör rådfråga din läkare innan du tar det. Det är oklart om Furadantin passerar över till bröstmjölk, så du bör också rådfråga din läkare innan du tar det under amning.

Kan jag köra bil eller använda tunga maskiner när jag tar Furadantin?

Furadantin kan orsaka yrsel och trötthet, så du bör vara försiktig när du kör bil eller använder tunga maskiner medan du tar det.

Vad ska jag göra om jag tar för mycket Furadantin?

Om du tar för mycket Furadantin kan du uppleva illamående, kräkningar och diarré. Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du har tagit för mycket.

Kan jag dricka alkohol när jag tar Furadantin?

Du bör undvika att dricka alkohol när du tar Furadantin eftersom det kan öka risken för biverkningar som illamående och kräkningar.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.