Ocuflox Sverige

Ocuflox är en antibiotisk ögondropp som används för att behandla infektioner i ögonen, såsom konjunktivit och hornhinneinfektioner.

Dosage
  • 0.3% 5ml
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
2 bottles kr 409.52 kr 819.03
4 bottles kr 267.10 kr 1068.39 kr 569.68
6 bottles kr 219.64 kr 1317.84 kr 1139.26

Vad är Ocuflox och vad används det för?

Ocuflox är en antibiotisk ögondropp som används för att behandla infektioner i ögonen, såsom konjunktivit och hornhinneinfektioner. Den aktiva substansen i Ocuflox är ofloxacin, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kinoloner.

Hur ska Ocuflox användas?

Ocuflox ska användas enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Vanligtvis ska en eller två droppar appliceras i det infekterade ögat varje 2-4 timmar, beroende på svårighetsgraden av infektionen. Behandlingen bör fortsätta i minst 48 timmar efter att symptomen har försvunnit.

Finns det några biverkningar av Ocuflox?

Ja, som alla läkemedel kan Ocuflox orsaka biverkningar. De vanligaste biverkningarna är ögonirritation, brännande känsla, klåda eller rodnad i ögat. Andra biverkningar kan inkludera torra ögon, dimsyn, huvudvärk och illamående. Om du upplever några allvarliga biverkningar, kontakta omedelbart din läkare.

Kan Ocuflox användas under graviditet eller amning?

Det finns begränsad information om användning av Ocuflox under graviditet eller amning. Du bör rådfråga din läkare innan du använder Ocuflox om du är gravid eller ammar.

Kan Ocuflox användas av barn?

Ja, Ocuflox kan användas av barn, men doseringen kan variera beroende på ålder och vikt. Du bör rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du ger Ocuflox till ett barn.

Kan Ocuflox användas samtidigt med andra läkemedel?

Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott. Vissa läkemedel kan interagera med Ocuflox och orsaka biverkningar eller minska dess effektivitet.

Hur länge kan Ocuflox användas?

Du bör fortsätta använda Ocuflox enligt läkares eller apotekspersonals anvisningar. Behandlingen bör fortsätta i minst 48 timmar efter att symptomen har försvunnit. Om du inte märker någon förbättring efter några dagar, kontakta din läkare.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Ocuflox?

Om du missar en dos av Ocuflox, använd den så snart som möjligt. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsplan. Dubbel dosering ska inte användas för att kompensera för en missad dos.

Kan Ocuflox orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Ocuflox kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Om du upplever symtom som svullnad i ansiktet, tunga eller halsen, andningssvårigheter eller hudutslag, kontakta omedelbart din läkare.

Var kan jag köpa Ocuflox?

Ocuflox är receptbelagt läkemedel och kan endast köpas på apotek. Du behöver en recept från din läkare för att kunna köpa Ocuflox.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.