Norvasc Sverige

Amlodipine är en kalciumkanalblockerare. Valsartan är en antagonist av angiotensin-II-receptor. Amlodipine och valsartan är kombinationsläkemedel som används för att behandla högt blodtryck. De kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt. Amlodipine och Valsartan ges vanligtvis efter att andra blodtrycksmediciner hade ingen framgång.

Dosage
 • 2.5mg
 • 5mg
 • 10mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 20.79 kr 1247.37 kr 676.99
90 tablets kr 17.82 kr 1603.92 kr 1282.62
120 tablets kr 16.04 kr 1924.68 kr 1924.03
180 tablets kr 13.27 kr 2388.15 kr 3384.93
360 tablets kr 11.19 kr 4028.07 kr 7518.08
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 33.26 kr 997.86
60 tablets kr 24.95 kr 1496.89 kr 498.82
90 tablets kr 21.39 kr 1924.68 kr 1068.88
120 tablets kr 17.52 kr 2102.95 kr 1888.47
180 tablets kr 14.26 kr 2566.42 kr 3420.71
360 tablets kr 11.68 kr 4206.23 kr 7768.03
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 35.64 kr 1069.10
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 391.68
90 tablets kr 23.37 kr 2102.95 kr 1104.34
120 tablets kr 19.90 kr 2388.15 kr 1888.25
180 tablets kr 15.64 kr 2815.94 kr 3598.66
360 tablets kr 12.87 kr 4634.02 kr 8195.17

Vad ar amlodipin?

 • amlodipin ar i en klass av lakemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Amlodipin slappnar (vidgas) blodkarlen (vener och artarer), vilket gor det lattare for hjartat att pumpa och minska sin arbetsborda.
 • amlodipin anvands for behandling av hypertoni (hogt blodtryck) och for att behandla karlkramp (brostsmarta).
 • amlodipin kan ocksa anvandas for andra andamal an de som anges i denna medicinering guide.

Vad ar det viktigaste jag bor veta om amlodipin?

 • Sluta inte ta amlodipin utan att forst tala med din lakare, aven om du borjar ma battre. Om du slutar ta medicinen, ditt tillstand kan forvarras.

Vad ska jag diskutera med min lakare innan du tar amlodipin?

 • Innan amlodipin, beratta for din lakare om du har
  • leversjukdom, eller
  • en annan sjukdom i hjartat eller blodkarlen sasom sjuka sinus syndrom, Aortic stenosis, hjartsvikt, lagt blodtryck eller kranskarlssjukdom.
 • Du kanske inte kan ta amlodipin, eller sa kanske du behover en dos anpassning eller sarskild overvakning under behandlingen om du har nagra av de villkor som anges ovan.
 • amlodipin ar FDA graviditet kategori C. Det betyder att det ar inte kant om amlodipin kommer att vara skadligt for fostret. Ta inte detta lakemedel utan att forst tala med din lakare om du ar gravid eller kan bli gravida under behandlingen.
 • Det ar inte kant om amlodipin gar over i brostmjolk. Ta inte detta lakemedel utan att forst tala med din lakare om du ammar ett barn.
 • Om du ar over 65 ar kan du vara mer benagna att uppleva biverkningar av amlodipin. Din lakare kan ordinera en lagre dos av denna medicin.

Hur ska jag ta amlodipin?

 • Ta amlodipin exakt enligt anvisningar fran din lakare. Om du inte forstar dessa anvisningar, fraga din apotekare, sjukskoterska eller lakare forklara dem for dig.
 • Ta varje dos med ett helt glas vatten.
 • Sluta inte ta amlodipin utan att forst tala med din lakare, aven om du borjar ma battre. Om du slutar ta medicinen, ditt tillstand kan forvarras.
 • Store amlodipin vid rumstemperatur borta fran fukt och varme.

Vad hander om jag missar en dos?

 • Ta den missade dosen sa fort du kommer ihag. Men om det nastan ar tid for nasta dos, hoppa over den missade dosen och ta endast nasta planerade dos. Ta inte en dubbel dos av denna medicin.

Vad hander om jag overdos?

 • Sok akut lakarvard.
 • Symtom pa en amlodipin overdosering innefattar yrsel, svaghet, brostsmarta, andfaddhet, svimning, onormalt snabba eller langsamma hjartslag, medvetsloshet, sluddrigt tal, och forvirring.

Vad ska jag undvika nar du tar amlodipin?

 • Folj alla rekommendationer din lakare gor om kost och motion.
 • Var forsiktig nar du sta eller sitta upp fran liggande stallning, sarskilt om du vaknar under natten. Du kan bli yr nar du byter positioner.
 • anvander alkohol forsiktighet. Alkohol kan ytterligare sanka blodtrycket och oka dasighet eller yrsel nar de tar amlodipin.

Vilka ar de eventuella biverkningar amlodipin?

 • Om du upplever nagon av foljande allvarliga biverkningar, sluta ta amlodipin och kontakta din lakare omedelbart eller uppsok akutsjukvard:
  • en allergisk reaktion (andningssvarigheter; stangning av halsen, svullnad av lappar, tunga eller ansikte, eller nasselfeber),
  • ovanligt snabba eller langsamma hjartslag,
  • brostsmarta,
  • svar yrsel eller svimning,
  • psykos,
  • gulsot (gulnar av hud eller ogon), eller
  • svullnad i benen eller anklarna.
 • Andra mindre allvarliga biverkningar som kan vara mer benagna att intraffa. Fortsatt att ta amlodipin och tala med din lakare om du upplever
  • trotthet eller trotthet;
  • huvudvark,
  • somnloshet,
  • levande eller onormala drommar,
  • rodnad,
  • buksmarta,
  • illamaende, diarre eller forstoppning, eller
  • okat eller svart vattenkastning.
 • biverkningar an de som listats har kan ocksa forekomma. Tala med din lakare om varje bieffekt som verkar ovanlig eller som ar sarskilt besvarande.

Vad drogen (s) kan interagera med amlodipin?

 • antiinflammatoriska lakemedel (NSAID, t.ex. ibuprofen)
 • barbiturater sasom fenobarbital
 • bosentan
 • grapefruktjuice
 • naturlakemedel eller kosttillskott sasom ingefara, gingko biloba, ginseng, hagtorn, ma Huang (ephedra), melatonin, johannesort, gick jast
 • imatinib, STI-571
 • lokala anesthetics eller allmanna anesthetics
 • lakemedel mot svampinfektioner (flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol)
 • lakemedel mot hogt blodtryck
 • lakemedel mot HIV-infektion eller aids
 • lakemedel mot prostatabesvar
 • lakemedel mot kramper (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, primidon, zonisamid)
 • Rifampin, rifapentin eller rifabutin
 • vissa antibiotika (klaritromycin, erytromycin, telithromycin, troleandomycin)
 • vissa lakemedel for hjart-rytm problem (amiodaron, diltiazem, verapamil)
 • vissa lakemedel mot depression eller psykiska problem (fluoxetin, fluvoxamin, nefazodon)
 • vatten piller (diuretika)
 • yohimbine
 • zafirlukast
 • zileuton
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.