Cefzil Sverige

Cefzil är en cefalosporin antibiotika. Den verkar genom att bekämpa bakterier i din kropp. Cefzil används för att behandla många olika infektioner.

Dosage
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
20 tablets kr 113.99 kr 2279.70
30 tablets kr 105.68 kr 3170.37 kr 249.19
60 tablets kr 100.93 kr 6055.94 kr 783.17
90 tablets kr 84.71 kr 7623.46 kr 2635.20
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
24 tablets kr 167.72 kr 4025.38
60 tablets kr 157.34 kr 9440.44 kr 623.00

Vad är Cefzil och vad används det för?

Cefzil är ett antibiotikum som används för att behandla infektioner i övre luftvägarna, såsom bihåleinflammation, tonsillit och faryngit. Det verkar genom att hindra tillväxten av bakterier och är vanligtvis tillgängligt i form av tabletter eller flytande suspension.

Hur ska jag ta Cefzil?

Cefzil bör tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas det två gånger om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att ta hela dosen av Cefzil även om symtomen förbättras tidigt under behandlingen.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Cefzil?

Om du missar en dos av Cefzil, ta den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med det vanliga doseringsschemat. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Cefzil?

De vanligaste biverkningarna av Cefzil är illamående, magont, diarré och huvudvärk. Andra möjliga biverkningar inkluderar klåda, hudutslag och svullnad.

Vilka läkemedel kan interagera med Cefzil?

Cefzil kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive blodförtunnande läkemedel och diuretika. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel.

Kan jag dricka alkohol medan jag tar Cefzil?

Det är bäst att undvika alkohol medan du tar Cefzil. Alkohol kan öka risken för biverkningar och minska effekten av antibiotikumet.

Kan jag ta Cefzil om jag är gravid eller ammar?

Det är viktigt att diskutera med läkaren om du är gravid eller ammar innan du tar Cefzil. Antibiotika kan påverka fostret eller spädbarnet och det kan finnas andra lämpliga behandlingsalternativ.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Cefzil?

Cefzil kan orsaka yrsel eller trötthet som kan påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever dessa biverkningar, undvik att köra eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Hur länge ska jag ta Cefzil?

Cefzil ska tas enligt läkarens anvisningar. Vanligtvis tas det under 7 till 10 dagar för att behandla övre luftvägsinfektioner. Det är viktigt att ta hela dosen av Cefzil även om symtomen förbättras tidigt under behandlingen.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.