Azor Sverige

Azor innehåller en kombination av amlodipin och olmesartan. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare. Den fungerar genom att slackna musklerna i ditt hjärta och blodkärl. Olmesartan är en angiotensin II-receptorantagonisten. Olmesartan förhindrar blodkärl från förträngning, vilket sänker blodtrycket och förbättrar blodflödet. Azor används för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Blodtryckets försänkning kan sänka risken för stroke eller hjärtinfarkt.

Dosage
  • 20mg + 5mg
  • 40mg + 5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 53.46 kr 1603.92
60 tablets kr 42.77 kr 2566.42 kr 641.42
90 tablets kr 40.00 kr 3600.28 kr 1211.48
120 tablets kr 37.13 kr 4455.86 kr 1959.82
180 tablets kr 35.05 kr 6309.62 kr 3313.90
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.16 kr 1924.68
60 tablets kr 57.03 kr 3422.00 kr 427.36
90 tablets kr 51.49 kr 4634.02 kr 1140.02
120 tablets kr 46.04 kr 5525.28 kr 2173.44
180 tablets kr 47.73 kr 8591.17 kr 2956.92

Vad är Azor och vad används det för?

Azor är en medicin som används för att behandla högt blodtryck hos vuxna som inte har tillräcklig effekt av endast en av två aktiva substanser, amlodipin och olmesartanmedoxomil. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som hjälper till att vidga blodkärlen och minska blodtrycket. Olmesartanmedoxomil är en angiotensin II-receptorantagonist som också hjälper till att sänka blodtrycket genom att blockera effekterna av ett hormon som gör att blodkärlen drar ihop sig.

Hur ska jag ta Azor?

Azor ska tas en gång om dagen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Det kan tas med eller utan mat. Tabletten ska sväljas hel med vatten och inte krossas eller tuggas.

Vad händer om jag missar en dos av Azor?

Om du missar en dos av Azor ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos, ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Vilka biverkningar kan jag uppleva med Azor?

Vanliga biverkningar av Azor inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående, diarré och ödem. Mindre vanliga biverkningar inkluderar muskelvärk, ryggsmärta, bröstsmärta och förändringar i njurfunktionen. Om du upplever några allvarliga biverkningar, som andningssvårigheter, svullnad i ansikte eller hals, eller snabb hjärtrytm, ska du söka omedelbar medicinsk hjälp.

Kan jag ta Azor om jag är gravid eller ammar?

Azor bör inte tas under graviditet eller amning. Om du blir gravid eller ammar medan du tar Azor, ska du kontakta din läkare för råd om hur du ska fortsätta behandlingen.

Kan Azor interagera med andra mediciner?

Ja, Azor kan interagera med andra mediciner, inklusive andra blodtrycksmediciner, diuretika, antifungala läkemedel och antibiotika. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar för att undvika eventuella interaktioner.

Finns det några livsstilsförändringar jag kan göra för att hjälpa till med min högt blodtryck?

Ja, det finns flera livsstilsförändringar som kan hjälpa till att sänka ditt blodtryck, inklusive att minska saltintaget, öka fysisk aktivitet, sluta röka och minska alkoholkonsumtionen. Din läkare kan ge dig råd om lämpliga livsstilsförändringar för att hjälpa till med ditt högt blodtryck.

Kan jag köra bil eller använda maskiner medan jag tar Azor?

Azor kan orsaka yrsel eller trötthet hos vissa personer. Om du upplever dessa biverkningar ska du undvika att köra bil eller använda maskiner tills du vet hur medicinen påverkar dig.

Hur länge ska jag ta Azor?

Du ska ta Azor enligt din läkares instruktioner. Det är viktigt att inte sluta ta medicinen utan att först rådgöra med din läkare, även om du känner dig bättre. Att sluta ta Azor kan orsaka en plötslig ökning av blodtrycket, vilket kan vara farligt.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.