Procoralan Sverige

Procoralan verkar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet för att sänka pulsen. Ivabradine används hos personer med kroniska hjärtproblem för att sänka risken av att behöva läggas in på sjukhus när symptomen blir värre. Ivabradine användas inte om du redan har hjärtproblem som nyligen blivit värre innan läkemedlet sattes i bruk. Ivabradine kan också användas för orsaker som inte listats i läkemedelslistan.

Dosage
  • 5mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 55.84 kr 1675.16
60 tablets kr 42.77 kr 2566.42 kr 783.91
90 tablets kr 34.06 kr 3065.46 kr 1960.03
120 tablets kr 32.08 kr 3849.79 kr 2850.86
180 tablets kr 30.70 kr 5525.28 kr 4525.70

Vad är Procoralan och vad används det för?

Procoralan är ett läkemedel som används för att behandla angina pectoris (bröstsmärta) och kronisk hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i Procoralan är ivabradin, som minskar hjärtats hastighet och därigenom minskar syrebehovet i hjärtmuskeln. Detta kan leda till en förbättring av symtomen och ökad fysisk förmåga hos patienter med hjärtsjukdomar.

Hur tas Procoralan?

Procoralan tas vanligtvis två gånger om dagen, med eller utan mat. Doseringen varierar beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att först rådfråga en läkare.

Vilka biverkningar kan Procoralan orsaka?

Procoralan kan orsaka biverkningar som trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående och förstoppning. Andra biverkningar kan inkludera synstörningar, ökad hjärtrytm och allergiska reaktioner. Om du upplever några ovanliga symtom, kontakta din läkare omedelbart.

Kan Procoralan interagera med andra läkemedel?

Ja, Procoralan kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive andra läkemedel som påverkar hjärtfrekvensen. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Kan Procoralan användas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Procoralan kan skada ett ofött barn eller om det kan överföras till bröstmjölk. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga en läkare innan de tar Procoralan.

Kan Procoralan användas av äldre patienter?

Ja, Procoralan kan användas av äldre patienter, men doseringen kan behöva justeras beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria.

Kan Procoralan orsaka beroende?

Nej, Procoralan är inte känt för att orsaka beroende.

Kan Procoralan påverka min förmåga att köra bil eller använda maskiner?

Ja, Procoralan kan orsaka yrsel och trötthet, vilket kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever yrsel eller trötthet, undvik att köra eller använda maskiner tills du känner dig bättre.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Procoralan?

Om du missar en dos av Procoralan, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga dosering. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.