Nexletol Sverige

Nexletol är en medicin som används för att sänka kolesterolnivåerna hos vuxna patienter med hög kolesterolhalt eller med en genetisk sjukdom som kallas heterozygot familjär hyperkolesterolemi. Det aktiva ämnet i Nexletol är bempedoinsyra, som fungerar genom att hämma ett enzym som är viktigt för kolesterolproduktionen i levern.

Dosage
  • 180mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 44.40 kr 1332.07
60 tablets kr 32.40 kr 1944.16 kr 719.98
90 tablets kr 26.80 kr 2412.32 kr 1583.90
120 tablets kr 21.60 kr 2592.40 kr 2735.89
180 tablets kr 17.20 kr 3096.49 kr 4895.95

Vad är Nexletol och vad används det för?

Nexletol är en medicin som används för att sänka kolesterolnivåerna hos vuxna patienter med hög kolesterolhalt eller med en genetisk sjukdom som kallas heterozygot familjär hyperkolesterolemi. Det aktiva ämnet i Nexletol är bempedoinsyra, som fungerar genom att hämma ett enzym som är viktigt för kolesterolproduktionen i levern.

Hur tas Nexletol?

Nexletol tas som en tablett en gång om dagen, med eller utan mat. Tabletten ska sväljas hel och inte krossas eller tuggas.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Nexletol?

De vanligaste biverkningarna av Nexletol är muskelsmärta, influensaliknande symtom, huvudvärk, illamående och klåda. Om du upplever några allvarliga biverkningar, såsom andningssvårigheter eller svullnad i ansiktet, ska du omedelbart söka medicinsk hjälp.

Vilka läkemedel kan interagera med Nexletol?

Nexletol kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive statiner och fibrater. Det är viktigt att informera din läkare om alla mediciner du tar innan du börjar ta Nexletol.

Kan Nexletol orsaka muskelskador?

Ja, Nexletol kan öka risken för muskelskador, inklusive rabdomyolys, som är en allvarlig sjukdom som kan leda till njursvikt. Om du upplever muskelsmärta eller svaghet medan du tar Nexletol, ska du omedelbart kontakta din läkare.

Kan Nexletol orsaka leverskador?

Ja, Nexletol kan öka risken för leverskador. Din läkare kommer att övervaka din leverfunktion regelbundet med blodprov medan du tar Nexletol.

Kan Nexletol tas under graviditet eller amning?

Det är inte känt om Nexletol kan skada ett ofött barn eller om det kan passera över till bröstmjölk. Därför rekommenderas det inte att ta Nexletol under graviditet eller amning.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Nexletol?

Om du missar en dos av Nexletol, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt sedan med din vanliga dosering.

Vilka rekommendationer finns för kost och motion när man tar Nexletol?

För att hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna kan det vara fördelaktigt att äta en hälsosam kost med lågt intag av mättat fett och hög fiberhalt. Motion kan också hjälpa till att sänka kolesterolnivåerna. Det är viktigt att tala med din läkare om eventuella kost- och motionsrekommendationer när du tar Nexletol.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.