Samsca Sverige

Samsca är ett läkemedel som används för att behandla hyponatremi, en sjukdom som uppstår när natriumnivåerna i blodet är för låga. Det verksamma ämnet i Samsca kallas tolvaptan och det fungerar genom att öka utsöndringen av vatten från kroppen, vilket hjälper till att höja natriumnivåerna. Samsca är endast tillgängligt på recept och ska tas enligt läkarens instruktioner.

Dosage
  • 15mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
20 tablets kr 315.48 kr 6309.62
40 tablets kr 273.60 kr 10943.96 kr 1675.27
60 tablets kr 251.92 kr 15114.95 kr 3813.90
120 tablets kr 209.73 kr 25167.98 kr 12689.72

Vad är Samsca och vad används det för?

Samsca är ett läkemedel som används för att behandla hyponatremi, en sjukdom som uppstår när natriumnivåerna i blodet är för låga. Det verksamma ämnet i Samsca kallas tolvaptan och det fungerar genom att öka utsöndringen av vatten från kroppen, vilket hjälper till att höja natriumnivåerna.

Hur tas Samsca?

Samsca tas som en tablett, vanligtvis en gång om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och administration.

Vad är den rekommenderade dosen av Samsca?

Den rekommenderade dosen av Samsca varierar beroende på patientens ålder, vikt och allmänna hälsa. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner för dosering och administration.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Samsca?

De vanligaste biverkningarna av Samsca inkluderar törst, trötthet, huvudvärk, yrsel och illamående. Andra möjliga biverkningar inkluderar förstoppning, diarré, muskelkramper och ökad urinproduktion.

Kan Samsca tas under graviditet eller amning?

Det finns inte tillräckligt med data för att fastställa säkerheten för Samsca under graviditet eller amning. Kvinnor som är gravida eller ammar bör rådfråga sin läkare innan de tar Samsca.

Kan Samsca interagera med andra läkemedel?

Ja, Samsca kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive vissa diuretika och läkemedel som påverkar leverfunktionen. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och kosttillskott.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Samsca?

Om en dos av Samsca missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det är nära dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga dosen tas vid nästa planerade tidpunkt.

Kan Samsca orsaka leverskada?

Ja, Samsca kan orsaka leverskada hos vissa patienter. Det är viktigt att informera läkaren om eventuella leverproblem eller om det finns en historia av leversjukdom i familjen.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Samsca?

Om allvarliga biverkningar upplevs, inklusive svårigheter att andas, bröstsmärta eller svullnad i ansiktet eller halsen, ska omedelbart söka medicinsk hjälp.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.