Cartia Sverige

Cartia är ett läkemedel som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Diltiazem verkar genom att slappna av blodkärlen och minska belastningen på hjärtat.

Dosage
  • 30mg
  • 60mg
  • 90mg
  • 120mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 29.09 kr 872.61
60 tablets kr 26.19 kr 1571.26 kr 173.96
90 tablets kr 25.22 kr 2270.02 kr 347.82
120 tablets kr 22.56 kr 2706.97 kr 783.47
180 tablets kr 19.41 kr 3492.92 kr 1742.74
360 tablets kr 17.47 kr 6287.84 kr 4183.49
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 37.82 kr 1134.63
60 tablets kr 34.93 kr 2095.52 kr 173.75
90 tablets kr 32.02 kr 2881.47 kr 522.42
120 tablets kr 27.65 kr 3318.10 kr 1220.43
180 tablets kr 24.26 kr 4366.18 kr 2441.61
360 tablets kr 21.83 kr 7859.86 kr 5755.72
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 49.47 kr 1484.06
60 tablets kr 34.93 kr 2095.52 kr 872.61
90 tablets kr 29.10 kr 2619.34 kr 1832.85
120 tablets kr 26.20 kr 3143.60 kr 2792.66
180 tablets kr 23.77 kr 4278.88 kr 4625.51
360 tablets kr 22.56 kr 8121.88 kr 9686.89
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 61.11 kr 1833.39
60 tablets kr 45.12 kr 2706.97 kr 959.81
90 tablets kr 40.75 kr 3667.42 kr 1832.74
120 tablets kr 37.84 kr 4541.01 kr 2792.55
180 tablets kr 35.42 kr 6375.15 kr 4625.18

Vad är Cartia och vad används det för?

Cartia är ett läkemedel som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Diltiazem verkar genom att slappna av blodkärlen och minska belastningen på hjärtat.

Vilka biverkningar kan Cartia ge?

Vanliga biverkningar av Cartia inkluderar huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och förstoppning. Allvarliga biverkningar, som kräver omedelbar medicinsk hjälp, inkluderar bröstsmärta, andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar eller tunga, och oregelbunden hjärtrytm.

Hur ska Cartia tas?

Cartia ska tas en gång om dagen, vanligtvis på morgonen. Tabletterna ska sväljas hela med vatten och inte tuggas eller krossas. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att först rådgöra med läkaren.

Kan Cartia tas under graviditet och amning?

Cartia bör inte tas under graviditet eller amning om inte läkaren anser att fördelarna överväger riskerna. Diltiazem kan överföras till bröstmjölk och kan påverka det ammande barnet.

Vilka läkemedel kan interagera med Cartia?

Cartia kan interagera med vissa andra läkemedel, inklusive andra blodtryckssänkande läkemedel, vissa antibiotika, svampmedel, HIV-läkemedel, och vissa läkemedel som används för att behandla depression och ångest. Det är viktigt att informera läkaren om alla läkemedel som tas innan man påbörjar behandling med Cartia.

Hur länge tar det för Cartia att börja verka?

Cartia börjar vanligtvis verka inom en timme efter att tabletten har tagits. Det kan ta flera veckor för att uppnå full effekt av läkemedlet.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Cartia?

Om en dos av Cartia missas, ska den tas så snart som möjligt. Om det är nära dags för nästa dos, ska den missade dosen hoppas över och den vanliga doseringen fortsätta. Dubbla inte dosen för att kompensera för en missad dos.

Kan Cartia orsaka beroende?

Nej, Cartia orsakar inte beroende.

Vilka livsstilsförändringar kan hjälpa till att förbättra effekten av Cartia?

Att äta en hälsosam kost, motionera regelbundet, undvika rökning och begränsa alkoholkonsumtionen kan hjälpa till att förbättra effekten av Cartia.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Cartia?

Om allvarliga biverkningar upplevs, som bröstsmärta, andningssvårigheter eller oregelbunden hjärtrytm, ska omedelbart söka medicinsk hjälp.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.