Bactrim Sverige

Generic Bactrim användas under öroninfektioner, urinvägsinfektioner, bronkit, turistdiarré och Pneumocystis carinii pneumoni.

Dosage
  • 400mg + 80mg
  • 800mg + 160mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 23.74 kr 712.19
60 tablets kr 18.99 kr 1139.69 kr 284.68
90 tablets kr 17.81 kr 1602.85 kr 533.71
120 tablets kr 15.43 kr 1852.20 kr 996.54
180 tablets kr 12.67 kr 2279.70 kr 1993.41
360 tablets kr 11.18 kr 4025.38 kr 4520.85
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.30 kr 819.03
60 tablets kr 21.96 kr 1317.84 kr 320.22
90 tablets kr 19.39 kr 1745.35 kr 711.75
120 tablets kr 17.51 kr 2101.55 kr 1174.59
180 tablets kr 15.04 kr 2707.21 kr 2207.00
360 tablets kr 12.67 kr 4559.73 kr 5268.68

Vad är Bactrim och vad används det för?

Bactrim är ett kombinationsläkemedel som innehåller sulfametoxazol och trimetoprim. Det används för att behandla en mängd olika bakteriella infektioner, inklusive urinvägsinfektioner, övre och nedre luftvägsinfektioner, hudinfektioner, tarminfektioner och andra infektioner som orsakas av känsliga bakterier.

Hur fungerar Bactrim?

Bactrim fungerar genom att hämma tillväxten av känsliga bakterier i kroppen. Sulfametoxazol och trimetoprim blockerar två viktiga enzymer som bakterierna behöver för att producera DNA och proteiner, vilket gör att bakterierna inte kan föröka sig och sprida sig i kroppen.

Vilka är de vanligaste biverkningarna av Bactrim?

De vanligaste biverkningarna av Bactrim inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk, yrsel, sömnlöshet och hudutslag. Allvarliga biverkningar, som allergiska reaktioner och blodsjukdomar, är sällsynta men kan förekomma.

Vilka läkemedel kan interagera med Bactrim?

Bactrim kan interagera med andra läkemedel, inklusive blodförtunnande medel, vissa antidepressiva medel, diuretika och vissa antiepileptiska medel. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar innan du börjar ta Bactrim.

Kan Bactrim tas under graviditet och amning?

Bactrim bör undvikas under graviditet och amning, eftersom det kan påverka fostrets utveckling och överföras till bröstmjölk. Om du är gravid eller ammar, bör du rådfråga din läkare innan du tar Bactrim.

Hur ska Bactrim tas?

Bactrim tas vanligtvis två gånger om dagen med eller utan mat. Doseringen varierar beroende på typen av infektion och patientens ålder och vikt. Det är viktigt att ta hela förskrivna dosen av Bactrim, även om symptomen förbättras tidigt.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Bactrim?

Om du missar en dos av Bactrim, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nästan dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsplan. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

Kan Bactrim orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Bactrim kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symptomen på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, andningssvårigheter och svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals. Om du upplever några av dessa symtom, kontakta omedelbart din läkare.

Vad ska jag göra om jag upplever allvarliga biverkningar av Bactrim?

Om du upplever allvarliga biverkningar av Bactrim, som svåra allergiska reaktioner, blodsjukdomar eller lever- eller njurproblem, ska du omedelbart söka läkarvård.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.