Inderal LA Sverige

Inderal-La är ett läkemedel som innehåller propranolol, en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Det är en förlängd frisättning form av Inderal som tas en gång om dagen för att ge en jämn nivå av läkemedlet i kroppen under en längre tid.

Dosage
  • 40mg
  • 80mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.02 kr 1140.45
60 tablets kr 23.76 kr 1425.65 kr 855.26
90 tablets kr 18.61 kr 1675.16 kr 1746.19
120 tablets kr 19.01 kr 2281.23 kr 2280.58
180 tablets kr 17.03 kr 3065.46 kr 3777.26
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 38.02 kr 1140.45
60 tablets kr 29.11 kr 1746.52 kr 534.39
90 tablets kr 25.35 kr 2281.23 kr 1140.13
120 tablets kr 23.47 kr 2815.94 kr 1745.87
180 tablets kr 21.39 kr 3849.79 kr 2992.92
360 tablets kr 20.40 kr 7343.36 kr 6342.06

Vad är Inderal-La och vad används det för?

Inderal-La är ett läkemedel som innehåller propranolol, en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Det är en förlängd frisättning form av Inderal som tas en gång om dagen för att ge en jämn nivå av läkemedlet i kroppen under en längre tid.

Hur fungerar Inderal-La?

Inderal-La fungerar genom att blockera effekterna av adrenalin och andra stresshormoner på hjärtat och blodkärlen. Detta minskar hjärtats arbete och minskar blodtrycket, vilket gör att hjärtat kan fungera mer effektivt.

Vilka är biverkningarna av Inderal-La?

Vanliga biverkningar av Inderal-La inkluderar trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående och förstoppning. Mindre vanliga biverkningar inkluderar depression, mardrömmar, minskad sexuell lust och impotens. Allvarliga biverkningar är mycket sällsynta men kan inkludera andningssvårigheter, bröstsmärta och svullnad i ansikte, läppar eller tunga.

Kan Inderal-La orsaka viktökning?

Ja, viktökning är en vanlig biverkning av Inderal-La. Detta beror på att läkemedlet kan minska ämnesomsättningen och göra det svårare för kroppen att bränna fett.

Vilka läkemedel kan interagera med Inderal-La?

Andra läkemedel som påverkar hjärtat eller blodtrycket kan interagera med Inderal-La och öka risken för biverkningar. Detta inkluderar andra betablockerare, blodtrycksmediciner, blodförtunnande läkemedel och vissa antidepressiva läkemedel.

Kan Inderal-La tas under graviditet eller amning?

Inderal-La kan påverka fostrets tillväxt och utveckling och bör därför undvikas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Det är oklart om Inderal-La passerar över i bröstmjölk och ammande kvinnor bör rådfråga sin läkare innan de tar läkemedlet.

Hur ska Inderal-La tas?

Inderal-La ska tas en gång om dagen på morgonen, helst vid samma tidpunkt varje dag. Läkemedlet ska sväljas hela och inte krossas eller tuggas. Det är viktigt att inte sluta ta Inderal-La plötsligt utan att först rådfråga sin läkare.

Kan Inderal-La orsaka beroende?

Nej, Inderal-La orsakar inte fysiskt beroende. Men eftersom det kan minska hjärtats arbete och göra det svårare att hantera stress, kan det vara svårt att sluta ta läkemedlet om det har tagits under en längre tid.

Vad ska jag göra om jag missar en dos av Inderal-La?

Om du missar en dos av Inderal-La, ta den så snart du kommer ihåg. Om det är nära dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt med din vanliga doseringsschema. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Vilka är de vanligaste doserna av Inderal-La?

Vanliga doser av Inderal-La varierar beroende på tillståndet som behandlas och patientens hälsa. Vanliga doser för högt blodtryck är vanligtvis mellan 80 och 160 mg per dag. Doserna för hjärtarytmier och migrän kan vara högre. Läkaren kommer att bestämma den lämpliga dosen för varje patient.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.