Inspra Sverige

Eplerenone blockerar hur hormonen aldosterone agerare i kroppen. Aldosterone är viktigt för reglering av blodtrycker. Eplerenone används för att behandla hjärtfel efter en hjärtattack. Eplerenone används också för att behandla högt blodtryck.

Dosage
  • 25mg
  • 50mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 64.11 kr 1923.40
60 tablets kr 58.18 kr 3490.91 kr 355.88
90 tablets kr 52.64 kr 4737.88 kr 1032.30
120 tablets kr 47.50 kr 5699.74 kr 1993.84
180 tablets kr 42.35 kr 7623.46 kr 3916.91
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 96.18 kr 2885.36
60 tablets kr 84.90 kr 5094.08 kr 676.64
90 tablets kr 78.77 kr 7089.11 kr 1566.98
120 tablets kr 73.62 kr 8834.78 kr 2706.67
180 tablets kr 68.48 kr 12326.02 kr 4986.16

Vad är Inspra och vad används det för?

Inspra är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det aktiva ämnet i Inspra är eplerenon, som fungerar genom att blockera hormonet aldosteron och därmed minska mängden salt och vatten som kroppen behåller. Detta kan hjälpa till att minska trycket på hjärtat och förbättra hjärtfunktionen.

Vilken är den rekommenderade dosen av Inspra?

Den rekommenderade dosen av Inspra beror på patientens tillstånd och behov. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte ändra dosen utan att först rådfråga läkare.

Vilka biverkningar kan Inspra orsaka?

Inspra kan orsaka biverkningar som trötthet, yrsel, huvudvärk, illamående, diarré och förstoppning. Det är viktigt att informera läkare om eventuella biverkningar som upplevs.

Kan Inspra tas under graviditet eller amning?

Inspra ska inte tas under graviditet eller amning om det inte är absolut nödvändigt. Det är viktigt att informera läkare om man planerar att bli gravid eller ammar.

Vilka läkemedel kan interagera med Inspra?

Inspra kan interagera med vissa läkemedel, inklusive andra blodtrycksmediciner, diuretika och vissa antibiotika. Det är viktigt att informera läkare om alla läkemedel som tas.

Kan Inspra tas av personer med njurproblem?

Inspra kan tas av personer med njurproblem, men dosen kan behöva justeras. Det är viktigt att informera läkare om eventuella njurproblem.

Kan Inspra orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Inspra kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera utslag, klåda, svullnad i ansiktet eller halsen och svårigheter att andas. Det är viktigt att söka omedelbar medicinsk hjälp om någon av dessa symtom uppträder.

Kan Inspra orsaka interaktioner med alkohol?

Det finns inga kända interaktioner mellan Inspra och alkohol. Men det är alltid viktigt att tala med läkare om alkoholkonsumtion och eventuella interaktioner med andra mediciner.

Hur länge tar det för Inspra att börja verka?

Inspra kan börja verka inom några timmar efter att det tas, men det kan ta upp till två veckor för att uppnå full effekt. Det är viktigt att fortsätta ta läkemedlet som ordinerat av läkare.

Kan Inspra orsaka viktökning?

Ja, Inspra kan orsaka viktökning hos vissa personer. Det är viktigt att informera läkare om eventuell viktökning som upplevs.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.