Duricef Sverige

Duricef är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner, hudinfektioner och öroninfektioner. Den aktiva substansen i Duricef kallas cefadroxil och tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika. Duricef fungerar genom att förstöra bakterierna och förhindra deras tillväxt och spridning i kroppen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och ta hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna blir resistenta mot antibiotika.

Dosage
  • 250mg
  • 500mg
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 27.32 kr 819.58
60 tablets kr 16.04 kr 962.18 kr 676.99
90 tablets kr 15.84 kr 1425.65 kr 1033.10
120 tablets kr 14.55 kr 1746.52 kr 1531.81
180 tablets kr 13.66 kr 2459.50 kr 2457.99
360 tablets kr 12.67 kr 4562.78 kr 5272.21
Förpackning Per Pill Pris Savings Beställ
30 tablets kr 32.07 kr 962.18
60 tablets kr 23.76 kr 1425.65 kr 498.71
90 tablets kr 21.39 kr 1924.68 kr 961.86
120 tablets kr 19.01 kr 2281.23 kr 1567.49
180 tablets kr 17.03 kr 3065.46 kr 2707.62
360 tablets kr 15.84 kr 5703.55 kr 5842.59

Vad är Duricef och vad används det för?

Duricef är ett antibiotikum som används för att behandla olika typer av bakterieinfektioner, såsom urinvägsinfektioner, hudinfektioner och öroninfektioner. Den aktiva substansen i Duricef kallas cefadroxil och tillhör gruppen av cefalosporinantibiotika. Duricef fungerar genom att förstöra bakterierna och förhindra deras tillväxt och spridning i kroppen.

Hur ska jag ta Duricef?

Duricef ska tas enligt läkarens instruktioner. Vanligtvis tas det som en tablett två till tre gånger om dagen med eller utan mat. Det är viktigt att ta hela behandlingsperioden för att undvika att bakterierna blir resistenta mot antibiotika.

Vad ska jag göra om jag missar en dos?

Om du missar en dos av Duricef ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Om det är nära dags för nästa dos ska du hoppa över den missade dosen och fortsätta som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera för en missad dos.

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig av Duricef?

Vanliga biverkningar av Duricef inkluderar illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och klåda. Allvarliga biverkningar som kan förekomma är allergiska reaktioner, blodig diarré och svår hudreaktion. Om du upplever några allvarliga biverkningar ska du kontakta din läkare omedelbart.

Kan Duricef orsaka allergiska reaktioner?

Ja, Duricef kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Symtom på en allergisk reaktion kan inkludera hudutslag, klåda, svullnad i ansiktet eller halsen, andningssvårigheter och yrsel. Om du upplever några av dessa symtom ska du söka medicinsk hjälp omedelbart.

Kan Duricef interagera med andra läkemedel jag tar?

Ja, Duricef kan interagera med andra läkemedel du tar. Det är viktigt att informera din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturläkemedel, för att undvika eventuella interaktioner.

Kan Duricef tas under graviditet eller amning?

Duricef ska användas med försiktighet under graviditet och amning, och endast om det är nödvändigt. Det är viktigt att diskutera eventuella risker och fördelar med din läkare innan du tar Duricef under graviditet eller amning.

Kan Duricef tas av barn?

Ja, Duricef kan tas av barn. Doseringen och behandlingsperioden kan variera beroende på ålder och kroppsvikt. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner när det gäller dosering och behandling av barn.

Vad ska jag göra om jag upplever en överdos av Duricef?

Om du upplever en överdos av Duricef ska du omedelbart söka medicinsk hjälp. Symtom på en överdos kan inkludera illamående, kräkningar, diarré och magbesvär.

Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.